Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Handreiking verlopen domeinnamen: zo voorkom je een datalek

Een naamswijziging van een jeugdzorgorganisatie of fusie gaat vaak samen met een nieuwe website en url. Je hebt een nieuwe domeinnaam geregistreerd en mensen weten je website te vinden. Maar wat doe je met die oude url? Wist je dat een verlopen domeinnaam heeft geleid tot datalekken bij twee jeugdzorgorganisaties? Voorkom dit met de handreiking verlopen domeinnamen. Hierin vind je praktische informatie, een handig stappenplan en een checklist.

Werken achter laptop

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft samen met de experts van Stichting Z-CERT en in nauwe samenwerking met zorginstellingen deze handreiking samengesteld. Hierin staat wat zorgorganisaties kunnen doen om een datalek door een verlopen domeinnaam te voorkomen.

Belangrijkste punten om het te voorkomen

  • Doe een domeinnaam niet zomaar weg als je deze niet meer gebruikt. Ondanks dat er vaak gedacht wordt dat men het juist netjes afsluit op deze manier.
  • Registreer domeinnamen in een centraal register.
  • Regel de processen in rondom het aanvragen en afstoten van domeinnamen in en doe dit op een centrale plek (en ook wat er gebeurt als er een datalek voorkomt).
  • Bouw verkeer naar een domeinnaam af als je deze uit gebruik gaat nemen.
Handreiking Z-CERT Verlopen domeinnamen

Meer informatie