Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

"Onze organisatie is ongelukkig en dat gaat me aan mijn hart"

"Soms moet je gewoon zeggen waar het op staat en het is een feit dat onze medewerkers niet gelukkig zijn. Dan kunnen we ons wel druk maken over tegenvallende kosten van invallers en inhuur. Maar als we daar niets aan doen, hebben we volgend jaar hetzelfde probleem", zei Paul van der Linden, lid van de raad van bestuur van Triade Vitree tijdens een bespreking over de begroting.

Paul van der Linden

Dat was vorig jaar zomer. 'We concludeerden op dat moment met het managementteam dat er echt iets moest gebeuren.'

Werkconferentie over werkgeluk

"Als een kick-off organiseerden we een werkconferentie over werkgeluk voor een gemengde groep mensen uit de organisatie. Omdat ik wilde dat iedereen de ernst zou voelen, opende ik met de woorden 'Onze organisatie is ongelukkig!'. Het werd stil, dat kwam aan. Daarna hield ex-politieman en motiverend spreker Michael Kortekaas een lezing over mentale veerkracht en het managen van je energie. Op de een of andere manier viel alles samen die dag. Er hing een soort positieve vibe in de zaal. Ik liep de deur uit met het gevoel: we gaan ervoor!"

Onze organisatie is ongelukkig"

"Een van de managers zei na afloop: 'het verhaal van Michael is zo inspirerend, dat moeten de medewerkers ook horen.' Dus hebben we filmpjes gemaakt waarin hij zijn verhaal koppelt aan onze kernwaarden. Die nemen de managers onder hun arm om te bespreken met de teams."

Medewerkers voelen zich niet ondersteund

'Het gaat me aan mijn hart dat onze mensen steeds minder trots zijn op de organisatie. We weten uit onderzoek dat mensen wel dol zijn op hun werk, maar zich niet ondersteund voelen. Onze cliënten en ketenpartners zijn gelukkig een stuk positiever.'

Dat medewerkers ervaren: dit kost me geen tijd en moeite

"Het is mijn vurige wens dat we de ondersteuning zo kunnen regelen dat medewerkers ervaren: dit kost me geen tijd en moeite. Want het is toch gek dat we in deze tijd waarin we allemaal een smartphone hebben - waarop we met apps onze eigen ondersteuning perfect regelen - dat we het op ons werk nog met van die ouderwetse systemen moeten doen?"

"We zijn nu een paar maanden bezig, maar we kunnen het effect nog niet meten in de uitstroomcijfers. De roosters staan nog enorm onder druk door COVID-19. Ik merk wel dat er beweging komt. Er wordt over gepraat en de ondernemingsraad zet zich er actief voor in. Dit moet je niet in een halfjaar willen doen. Hier zijn we de komende paar jaar nog wel mee bezig. Ik weet zeker dat we er met ons doorzettingsvermogen gaan komen."

Op een rij: wat is er tot nu toe gedaan?

  • Juni 2021 - het management neem zich voor: we gaan écht iets doen aan de medewerkerstevredenheid.
  • Augustus 2021 - start van het projectteam Werkplezier.
  • Oktober 2021 - kick-off van een serie van werkconferenties met een inspirerende lezing van Michael Kortekaas over het managen van energie en het voorkomen van een burn-out.
  • December 2021 - werkconferentie: wat is werkplezier voor jou? Waarin medewerkers met de bestuurders in gesprek gingen over de onderwerpen en lancering van het intranet voor ‘Ik ben kwiek’.
  • Februari 2022 - werkconferentie: wat hebben we tot nu toe geleerd van de lezing van de hr-manager van zorgorganisatie Philadelphia over hun succesvolle aanpak op het gebied van werkplezier?
  • Maart 2022 - 14 uitvoerende medewerkers starten als ambassadeurs om de verbinding te leggen met de medewerkers in het primair proces. Zij stellen zich voor tijdens de 4e conferentie: aandacht voor werkplezier - thema is aandacht.
  • Maart 2022 - start van de externe projectleider Jos van der Horst.

Meer over aantrekkelijke organisaties:

Vanuit het deelproject ‘De aantrekkelijke organisatie van de toekomst’ verkennen we, samen met medewerkers van jeugdhulporganisaties, wat er nodig is om een aantrekkelijke en humane organisatie te worden. We delen praktijkverhalen en begeleiden organisaties via speciale trajecten om dit proces te starten en te borgen.

Met het programma 'Jeugdhulp. Alles in het werk' wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Jeugdhulp. Alles in het werk

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!