Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Actuele cao

Kortdurend en langdurend zorgverlof in jeugdzorg

Werknemers in jeugdzorg kunnen zorgverlof aanvragen als ze moeten zorgen voor bijvoorbeeld een kind, ouder of vriend die ziek of hulpbehoevend is. Je hebt kortdurend en langdurend zorgverlof. De Cao Jeugdzorg bevat afspraken over gedeeltelijke doorbetaling van het salaris van een werknemer bij langdurend zorgverlof.

Vrouw in rolstoel met haar dochter

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is verlof dat bedoeld is voor de noodzakelijke verzorging van een ziek kind, zieke partner of zieke ouders. Je kunt het verlof ook aanvragen als je een goede vriend of ander familielid moet verzorgen in verband met ziekte.

Berekening kortdurend zorgverlof

Een werknemer heeft per twaalf maanden recht op maximaal twee keer het aantal werkuren per week aan kortdurend zorgverlof. Dat betekent maximaal tien dagen kortdurend zorgverlof per jaar. Werkt een werknemer 24 uur per week? Dan is de berekening als volgt: 2 x 24 uur = maximaal zes dagen of 48 uur kortdurend zorgverlof binnen een jaar.

Betaald kortdurend zorgverlof

Tijdens het zorgverlof betaalt je werkgever 70 procent van het salaris van de werknemer door.

Opbouw vakantiedagen kortdurend zorgverlof

Werknemers bouwen tijdens hun kortdurend zorgverlof vakantiedagen op. De dagen die zij opnemen voor het zorgverlof mag de werkgever niet inhouden op hun vakantiedagen.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is verlof dat bedoeld is om voor langere tijd voor een ziek kind, zieke partner, zieke ouders, een zieke vriend of ander ziek familielid te zorgen. Om aanspraak te maken op langdurend zorgverlof moet je als werknemer minimaal één jaar bij je werkgever in dienst zijn.

Langdurend zorgverlof berekenen

Een werknemer heeft jaarlijks recht op maximaal dertien keer het aantal werkuren per week aan langdurend zorgverlof.

Betaald langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is over het algemeen niet betaald verlof. Dat staat in de WAZO. De Cao Jeugdzorg bevat afspraken over gedeeltelijke doorbetaling van het salaris van werknemers bij langdurend zorgverlof. Je werkgever betaalt dan 50 procent van je salaris door. Daarnaast heb je tijdens langdurend zorgverlof recht op volledige opbouw en omvang van je pensioen en wachtgeld.

Opbouw vakantiedagen langdurend zorgverlof

Werknemers bouwen tijdens hun langdurend zorgverlof vakantiedagen op. De dagen die zij opnemen voor het zorgverlof mag de werkgever niet inhouden op hun vakantiedagen.

Kijk voor de afspraken over langdurig zorgverlof in artikel 9.10.3 van de Cao Jeugdzorg.

Zorgverlof aanvragen

Zorgverlof moet je als werknemer aanvragen bij je werkgever. Je geeft daarbij aan om hoeveel tijd en om welke periode het gaat. Je werkgever kan achteraf vragen of je het verlof echt hebt gebruikt voor de zorg van een naaste.

Werknemers in jeugdzorg kunnen dus zorgverlof aanvragen. In de Cao Jeugdzorg is geregeld dat het zorgverlof wordt doorbetaald.

 

Handige links