Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Convenant werkbelasting jeugdbescherming getekend

18 apr 2023

Afgelopen donderdag 13 april tekenden Pim Croiset van Uchelen, bestuurder van William Schrikker Jeugdbescherming en jeugdreclassering en De Jeugd- en Gezinsbeschermers, Paul Janssen, bestuurder van SamenVeilig Midden- Nederland en Maaike van Aar namens FNV het convenant over werklastverlaging jeugdbescherming.

Tekenen-convenant-jeugdzorg

“Het is belangrijk dat wij als werkgevers alles doen wat in onze macht ligt om de werkdruk van onze jeugdbeschermers te verlagen. Alle jeugdbeschermingsorganisaties zetten nu collectief hun handtekening onder dit document. Daar zijn wij trots op!”, aldus Paul Janssen.

Hiermee is een belangrijke stap gezet in de werklastverlaging van jeugdbeschermers. Dit betekent dat jeugdbeschermers minder cliënten onder hun hoede krijgen, waardoor de werkdruk minder zal worden. "Ook is het de bedoeling dat de sector weer aantrekkelijk wordt om in te werken", aldus Maaike van der Aar.

Gemaakte afspraken

In het convenant zijn afspraken gemaakt over onder andere het gefaseerd terugdringen van de werklast en werklast verlagende maatregelen zoals:

  • administratieve maatregelen (zoals registratiesysteem WIJZ gebruiksvriendelijker maken, uniforme formulieren en telefonische bereikbaarheid)
  • fysieke aanwezigheid bij overleggen en rechtbankbezoek
  • verbeteren inwerktrajecten

Benieuwd naar het convenant?

Klik hier om te lezen

Overige nieuwsberichten