Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Met extra inzet aan de slag met duurzame inzetbaarheid

26 sep 2023

Behoud en duurzame inzetbaarheid staan hoog op de agenda bij sociale partners door de tekorten op de arbeidsmarkt en zeker ook vanuit goed werkgeverschap. Tot en met medio 2024 maakt Jeugdzorg werkt! gebruik van een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Hiermee kunnen we knelpunten nog gerichter aanpakken. Jeugdzorg werkt!, heeft hiervoor een activiteitenplan opgesteld.

Werkplezier jeugdzorg

Activiteiten duurzame inzetbaarheid 
De activiteiten binnen MDIEU zijn geclusterd in diverse thema’s welke werkgevers, leidinggevenden en medewerkers helpen de duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Vanaf september zal als eerste Het Goede Gesprek beschikbaar komen voor zowel werkgevers en medewerkers. Vanaf september tot en met zomer 2024 zullen gefaseerd ook de andere activiteiten aangeboden worden aan de branche.  

Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en medewerkers. Om eigen regie te kunnen pakken in de loopbaan in jeugdzorg is het voor medewerkers belangrijk om te weten welke kansen en mogelijkheden er zijn. Het Goede Gesprek tussen een medewerker en de leidinggevende ondersteunt hierbij. Dat betreft thema’s als ontwikkeling, mobiliteit, werkomstandigheden en alle mogelijkheden die de cao biedt  

Duurzaam werk(t)! 
De specifieke activiteiten zijn onderdeel van het totale aanbod van Jeugdzorg werkt! en worden gefaseerd uitgerold. Je vindt ze dus terug op onze website, nieuwsbrief en tijdens bijeenkomsten.  
 
Wat is MDIEU?  
MDIEU is een groot subsidieprogramma vanuit SZW gericht op duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden voor alle sectoren, met meerdere aanvraagronden, vooral op sectorniveau. Er zijn er al drie geweest en er komen er nog twee aan. Vanaf september kunnen ook individuele organisaties een aanvraag indienen. Deze aanvraagmogelijkheid is vooral bedoeld als er vanuit een branche geen aanvraag is gedaan, dan wel dat een organisatie heel andere problematiek kent. 

Ben jij al bezig met duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie? Benut het aanbod van Jeugdzorg werkt! Wil je meer weten, overweeg je een eigen aanvraag en ben je werkgever in jeugdzorg neem dan contact met ons op via mdieu@fcb.nl  

Het activiteitenplan MDIEU (Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) van Kinderopvang werkt!, Jeugdzorg werkt! en Sociaal Werk werkt! wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nicolette Horn

Programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Nicolette Horn

Meer weten? Neem contact op!