Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Werving en behoud

Op weg naar een robuuste arbeidsmarkt

6 jul 2020

Een kansrijk initiatief om medewerkers in jeugdzorg meer zekerheid te bieden op werk en loopbaan. En hen te behouden voor de sector. Daarvoor gaat de Arbeidsmarkttafel Jeugd zich sterk maken, verzekert Oscar Overbeek. ‘Het zou zonde zijn als deze professionals met al hun kennis en kunde verloren zouden gaan voor onze branche. Daarom gaan we snel met een klein team een landelijke voorziening op poten zetten.’

Oscar Overbeek

De landelijke voorziening is een van de vijf projecten van de Arbeidsmarkttafel Jeugd. Om het potentieel aan medewerkers in deze branche op peil te houden en te versterken. Oscar Overbeek van CNV Zorg & Welzijn en lid van het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg gaat namens de tafel de voorziening vormgeven. En schetst hoe dat tot stand moet komen.

Kennis en kunde behouden voor de sector. Dat is het doel van het initiatief. Want het zou zonde zijn als bijvoorbeeld door een reorganisatie goed gekwalificeerde en gemotiveerde mensen de sector de rug toekeren. Terwijl veel andere instellingen juist staan te springen om deze medewerkers. Oscar Overbeek: ‘Inzicht krijgen in vraag en aanbod binnen de sector. Zodat duidelijk wordt waar spanningen zijn of ontstaan; door bijvoorbeeld krappe budgetten en reorganisaties.

En waar de kansen liggen voor professionals om hun werk te behouden. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze het liefst willen: Er zijn voor jongeren en gezinnen. Ook al betekent dat een overstap naar een nieuwe werkgever.’

Carrièrezekerheid voor betrokken mensen. De landelijke voorziening zoomt in eerste instantie in op het behoud van werk. En een soepele overgang van de ene naar de andere werkgever. Op de langere termijn kan het ook een rol spelen bij loopbaanpaden of carrièreperspectieven, licht Oscar Overbeek toe: ‘Er zijn allerlei soorten jeugdzorg in Nederland. Samen met werkgevers en werknemers gaan we die rijkdom aan keuzes ook beter in kaart brengen.

Want in deze sector hoef je niet je hele leven veroordeeld te zijn tot hetzelfde type werk, maar kun je prima stappen zetten. Die carrièrezekerheid en -perspectieven willen we ook beter voor het voetlicht brengen.’ 

Oog voor de realiteit. Ook de Arbeidsmarkttafel beseft dat veel gemeenten met tekorten kampen. Daarom bieden die steeds scherpere contracten, waarop organisaties kunnen inschrijven. Tel daar ook nog eens de coronacrisis bij op. Ook Oscar Overbeek schat in dat de bv Nederland daarvan de gevolgen nog voor de kiezen krijgt.

‘Voor de sector jeugdzorg gaat die vlieger dit jaar wellicht niet direct op, maar mogelijk wel de jaren erna. Daarom neemt de prioriteit voor dit project alleen maar toe. De hele branche moet de handen ineenslaan. Voor elke organisatie afzonderlijk betekent dat: niet alleen naar het eigen voortbestaan kijken, maar het sectorbelang in de gaten houden. Zodat we ons kapitaal – de medewerkers – niet verliezen.’

Actiegerichte invulling vormt het startschot. Een klein ontwikkelteam gaat in gesprek met medewerkers uit de primaire processen plus hr-collega’s. Om hen invulling te laten geven aan de landelijke voorziening, zodat dit maximaal aansluit bij wat er nodig is. De Arbeidsmarkttafel kan het allemaal wel proberen te verzinnen, maar de mensen uit de dagelijkse praktijk vormen de belangrijkste voedingsbron, vindt Oscar Overbeek. ‘De stip op de horizon staat er, maar we willen de weg er naartoe plaveien met hen. Wat heb je als medewerker nodig? Waaraan heb je behoefte als boventalligheid op de loer ligt? Hoe kunnen we vacatures en loopbaanpaden inzichtelijk maken? Ik heb er alle vertrouwen in, dat zo’n voorziening als vliegwiel kan functioneren voor een robuuste arbeidsmarkt in de sector.’

 

Oproep: denk mee met het ontwikkelteam

Doe mee, denk mee, praat mee over de landelijke voorziening jeugd. De Arbeidsmarkttafel Jeugd zoekt jeugdprofessionals of professionals vanuit ondersteunende teams en hr-medewerkers die het ontwikkelteam voeden met wat echt nodig is. En natuurlijk voor feedback op wat we gaan ontwikkelen. Wil jij je hier sterk voor maken? Stuur een mailtje naar projectleider Henrieke van Diermen via ArbeidsmarktagendaJeugdhulp@fcb.nl. Vermeld je naam, functie, organisatie waar je werkt, telefoonnummer en een korte motivatie. We gaan online bijeenkomsten organiseren waaraan je kunt deelnemen. Je bijdrage is zeer welkom!