Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Schouder aan schouder

13 mei 2020

‘Nieuwe medewerkers een warm welkom heten. En ervoor zorgen dat ze hun ideaal in de praktijk kunnen brengen, zonder onder te sneeuwen in een papiercircus: iets betekenen voor mensen, die hulp nodig hebben. Daarvoor gaat de Arbeidsmarkttafel Jeugd zich sterk maken. Inclusief tal van andere belangrijke thema’s.’

Beleidsadviseur Yolanda van Aspert zit namens Jeugdzorg Nederland aan de Arbeidsmarkttafel. Samen met bestuurders van FNV Zorg & Welzijn plus CNV Zorg & Welzijn. De ministeries van JenV en VWS doen ook mee en dat laatste departement stelt de komende drie jaar geld beschikbaar. Yolanda van Aspert schetst één van de vijf belangrijke thema, waarmee de partijen in 2020 aan de slag zijn gegaan.

‘Starters in de jeugdzorg worden in het begin te vaak noodgedwongen in het diepe gegooid bij gebrek aan ervaren collega’s die de begeleiding op zich kunnen nemen. Bovendien zijn ze te veel tijd kwijt aan allerlei administratieve lasten: om hun SKJ-registratie op peil te houden en aan urenverantwoordingen. Voor velen reden om binnen twee jaar ná de start van hun carrière af te haken en de sector vaarwel te zeggen.'

'Overigens merken ervaren medewerkers ook dat hun verwachtingen bij het uitoefenen van het vak niet altijd overeenkomen met hun idealen. Aan de daadwerkelijke hulpverlening komen ze minder toe dan ze zouden willen door de administratie en urenverantwoording. Werkgevers nemen de problemen zeer serieus, maar hebben soms te weinig tijd en geld voor verbeteringen.’

De signalen komen niet uit de lucht vallen, vertelt Yolanda van Aspert: ‘Deze geluiden hoor je, naast van professionals zelf, ook van hogescholen en hr-adviseurs. Het hele veld zet daarom de schouders eronder. Werkgevers en werknemers trokken in 2019 samen op naar het Malieveld en eisten meer geld van het kabinet. Een goed gesprek tussen werkgevers- en werknemersorganisaties ná de demonstratie heeft onder andere geleid tot de afspraak om te werken aan een betere arbeidsmarkt. Daardoor werd de oprichting van de Arbeidsmarkttafel een feit.’

Goede begeleiding houdt collega’s aan boord, vult Yolanda van Aspert aan. 

'Een warm welkom aan het begin van je loopbaan is belangrijk. Zodat je bij wijze van spreken in een gespreid bedje terecht komt. Ervaren krachten kunnen dat natuurlijk het beste oppakken.'

'Vanuit de Arbeidsmarkttafel gaan we met professionals, hr-adviseurs en communicatiemensen bekijken wat daarvoor nodig is. Op 12 mei bijvoorbeeld was er een digitale workshop over inwerken in coronatijd. Tientallen enthousiaste deelnemers wisselden ervaringen uit over de begeleiding van nieuwe collega’s vanuit hun huiskamer.’ 

Het Convenant Tijdschrijven is een eerste goede stap, verzekert Yolanda van Aspert: ‘Om de administratieve rompslomp omlaag te brengen. Mijn collega’s investeren daarin al de nodige tijd en energie. Onder meer met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de vakbonden en het Ministerie van VWS. Het eerste succes is nu zichtbaar: in april is het Convenant Tijdschrijven jeugdzorg ondertekend. Er is daarmee een begin gemaakt met het terugdringen van een van de grootste ergernissen in onze branche. Het eerste belangrijke stapje naar de verbeteringen is daarmee gezet. En ik heb er alle vertrouwen in dat er, met de gezamenlijke inspanningen die we samen met de vakbonden verrichten, meer mooie stappen zullen volgen.’  

Oproep

Ben jij jeugdzorgprofessional of hr- adviseur en wil je meedenken over hoe we nieuwe medewerkers zó kunnen begeleiden dat:

  • Hun enthousiasme voor een baan in jeugdhulp alleen maar groeit.
  • Er echt ruimte is om het vak in de vingers te krijgen en te leren van ervaringen.
  • De emotionele impact van het werk hanteerbaar is.

Dan hebben we jou nodig om dit thema stevig op de kaart te zetten! Je werkgever krijgt je uren vergoed. 

Arbeidsmarkttafel Jeugd

In de Arbeidsmarkttafel Jeugd werken sociale partners en de Ministeries van VWS en JenV samen om van jeugdhulp weer een branche te maken waarin huidige en nieuwe medewerkers met plezier werken. Inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers is een van de vijf thema's van de Arbeidsmarkttafel Jeugd. Benieuwd naar de andere thema’s? Kijk op de website Jeugdhulp. Alles in het werk.