Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

"We laten de trainees zien hoe mooi en waardevol werken in het gedwongen kader is"

17 aug 2021

Als jonge jeugdprofessional een kijkje in de keuken nemen binnen het gedwongen kader? Drie jeugdprofessionals met een SKJ-registratie krijgen die kans. Zij doen vanaf september mee aan een tweejarig traineeship bij Veilig Thuis IJsselland, Jeugdbescherming Overijssel en de Raad voor de Kinderbescherming.

Werkplezier jeugdzorg

Iedere trainee krijgt begeleiding van een mentor (personen op de foto komen niet in het verhaal voor).

Drie keer acht maanden lopen de jeugdzorgwerkers mee bij een van de organisaties. Na twee jaar kiezen ze bij welke organisatie ze graag willen werken en is er de intentie dat ze in vaste dienst komen. ‘We willen hiermee een aantrekkelijke werkgever zijn en jonge talenten uit de regio aan ons binden’, benadrukt Cindy Bunschoten, manager van Veilig Thuis IJsselland.

Starters werven en behouden

Het idee van het traineeship komt uit de koker van Robert Vonk, gebiedsmanager van de Raad voor de Kinderbescherming. Hij trekt hierin samen op met Cindy en Liesbeth Gilhuis, teammanager van Jeugdbescherming Overijssel. Robert licht toe: ‘Onze organisaties hebben het best moeilijk om goed gekwalificeerd personeel te werven en te behouden. Werken binnen het gedwongen kader is zwaarder, complexer en tijdrovender.’ Liesbeth vult aan: ‘De toenemende werkdruk en agressie maakt dat jonge jeugdprofessionals minder snel voor het gedwongen kader kiezen.’

Robert: ‘En juist die jongere jeugdzorgwerker willen we aantrekken. Daarom hebben we het traineetraject voor jonge professionals opgestart. Zo leren zij onze organisaties beter kennen en doen ze veel werkervaring op. En leren wij weer van hen, van de nieuwe inzichten uit hun opleiding en hoe zij tegen onze organisaties aankijken. Dat laatste is belangrijk, omdat wij dan kunnen checken of het beeld – dat de trainees van onze organisaties hebben – klopt met wie we zijn, met wat we willen uitstralen. Door hun feedback kunnen we daaraan werken.’

We laten de trainees zien hoe de dagelijkse praktijk van werken binnen het gedwongen kader eruitziet. En vooral: hoe leuk en uitdagend dat werk is!
Robert Vonk Raad voor de Kinderbescherming

Elke trainee krijgt een mentor

Cindy vertelt: ‘We vinden het belangrijk dat de trainees goed begeleid worden. Daarom koppelen we ze per organisatie aan een mentor.'  Liesbeth vervolgt: ‘Veel medewerkers stonden te popelen om de jonge professionals te begeleiden en te laten zien hoe mooi en waardevol hun werk is. Zo’n mentor stemt vaak met de trainee af hoe het gaat. Bij iedere organisatie krijgen de trainees een aparte arbeidsovereenkomst voor acht maanden. Daarnaast doen ze mee met het inwerkprogramma voor alle nieuwe medewerkers en de reguliere scholingen.’ Robert: ‘Verder lopen ze mee met onderzoeken, krijgen ze een mediatraining en bezoeken ze bijeenkomsten en conferenties. We laten de trainees zien hoe de dagelijkse praktijk van werken binnen het gedwongen kader eruitziet. En vooral: hoe leuk en uitdagend dat werk is!’

Gemeenten investeren in traineeship

Drie organisaties met een eigen cultuur, protocollen en regels en een andere cao. Welke hobbels zijn ze allemaal tegengekomen? Robert: ‘Ik moest verschillende directeuren van onze landelijke organisatie meekrijgen met het initiatief. Daarom hebben we veel tijd gestoken in het uitwerken van het tweejarig traineetraject en de presentatie ervan.’ ‘En een andere hobbel kan de financiering zijn’, gaat Robert verder. ‘In noord Nederland probeerde ik eerder zo’n traineeship voor jonge jeugdprofessionals van de grond te krijgen. Dat is toen gestrand op de financiering. Gelukkig is dat nu wel gelukt.

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland presenteerde een helder voorstel aan de betrokken gemeenten. De elf gemeenten van de regio IJsselland vinden het erg belangrijk dat jonge jeugdprofessionals zich op deze manier kunnen ontwikkelen en behouden blijven voor het gedwongen kader. Tijdens het traineeship doen zij ervaring op met afstemming met toegangsteams van de gemeenten. Daarom komen de gemeenten met een tegemoetkoming in de kosten van de trainees, de loonkosten en de werkgeverslasten.’ 

Start van mooie carrière

Liesbeth vertelt over de onwennigheid in het begin. ‘De hr-medewerkers van de drie organisaties stemmen met elkaar af hoe we omgaan met verlof, ziekteverzuim en voortgangsgesprekken. Tijdens het traineetraject bundelen we de afspraken in gezamenlijke richtlijnen. Zo zorgen we voor een goed personeelsbeleid en een vloeiende overgang van het traineeship tussen de drie organisaties. In het begin moest de afdeling hr wennen aan de samenwerking. Nu gaat dat stukken beter.’

Wanneer is de pilot geslaagd? Robert zegt glunderend: ‘Als de drie jeugdprofessionals na twee jaar nog net zo enthousiast, energiek en leergierig zijn als tijdens hun sollicitatiegesprekken. En ze een meer realistische verwachting van het werken binnen het gesloten kader hebben, zich zelfverzekerder voelen en een mooie carrière bij een van de organisaties voor zich zien.’

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!