Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Actuele cao

Pensioenpremies 2021

Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft voor 2021 de volgende premies vastgesteld: Per 1 januari 2021 gaat de premie met 1,5 procentpunt omhoog van 23,5% naar 25,0%. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) blijft gelijk op 0,5%.

Werken achter laptop

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (OAJ) heeft op basis van deze gegevens en de verdelingsafspraken in de Cao Jeugdzorg de volgende premies voor het jaar 2021 vastgesteld.

Voor werknemers:

  • OP/PP-premie stijgt van 11,30% naar 12,0%
  • AP-premie blijft op 0%

Voor werkgevers:  

  • OP/PP-premie stijgt van 12,20% naar 13,0%
  • AP-premie blijft gelijk op 0,5%

Handige links