Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao

Pensioenpremies 2023

Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft voor 2023 de volgende premies vastgesteld. Per 1 januari 2023 blijft de premie 25,8 procent. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) blijft eveneens gelijk op 0,5 procent.

Werken achter laptop

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (OAJ) heeft op basis van deze gegevens en de verdelingsafspraken in de Cao Jeugdzorg de volgende premies voor het jaar 2023 vastgesteld.

Voor werknemers:

  • OP/PP-premie* blijft gelijk 12,3 procent
  • AP-premie blijft op 0 procent

Voor werkgevers:  

  • OP/PP-premie* blijft gelijk 13,5 procent
  • AP-premie blijft gelijk op 0,5 procent

* OP staat voor het ouderdomspensioen en PP voor het partnerpensioen.

Bekijk het besluit pensioenpremieverdeling 2023

Download het besluit pensioenpremieverdeling

Bekijk alle besluiten pensioenpremieverdeling