Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao

Pensioenpremies 2024

De cao-partijen hebben voor 2024 de volgende premies vastgesteld. Per 1 januari 2024 blijft de premie 25,8 procent. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) blijft ook gelijk op 0,5 procent.

Werken achter laptop

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (OAJ) heeft op basis van deze gegevens en de verdelingsafspraken in de Cao Jeugdzorg de volgende premies voor het jaar 2024 vastgesteld.

Voor werknemers:

  • OP/PP-premie* blijft gelijk op 12,3 procent
  • AP-premie blijft op 0 procent

Voor werkgevers:  

  • OP/PP-premie* blijft gelijk op 13,5 procent
  • AP-premie blijft gelijk op 0,5 procent

* OP staat voor het ouderdomspensioen en PP voor het partnerpensioen.

Bekijk het besluit pensioenpremieverdeling 2024

Download het besluit pensioenpremieverdeling 2024

Bekijk eerdere besluiten pensioenpremieverdeling