Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao

Reparatie derde WW-jaar voor jeugdzorg

Sinds 2016 zijn de uitkeringen versoberd voor mensen die werkloos worden of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Zij hebben minder lang recht op een uitkering. Voor medewerkers werkzaam in jeugdzorg is er een regeling om het verschil aan te vullen. Op deze pagina lees je hoe het werkt en wat dit betekent voor jou als werkgever.

Stichting Private Aanvulling WW en WGA (Stichting PAWW) zorgt voor uitvoering 

In 2016 zijn de Werkeloosheidswet (WW) en de loongerelateerde wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) versoberd. Om medewerkers toch maximaal drie jaar lang een uitkering te laten ontvangen, hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties een regeling afgesproken. Stichting PAWW zorgt voor de uitvoering van de regeling. De verzamel-cao is per 1 oktober 2022 verlengd tot en met 30 september 2027 en geldt weer voor alle werkgevers en werknemers binnen jeugdzorg.

Wat betekent dit voor jou als werkgever? 

Alle werkgevers in jeugdzorg zijn aangemeld bij de Stichting PAWW. Dit was verplicht. Als werkgever houd je per 1 maart 2018 elke maand de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van de medewerker en draag je die bijdrage af aan Stichting PAWW. Daaruit wordt de regeling betaald. Op de website van Stichting PAWW vind je de actuele percentages.

Handige links