Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao

Vakantie en vakantiedagen in Cao Jeugdzorg

Werknemers in jeugdzorg hebben recht op vakantiedagen. Hoeveel vakantiedagen hebben zij eigenlijk? Dat is vastgelegd in de Cao Jeugdzorg.

Sandalen in het zand

Vakantiedagen per jaar

Werknemers die fulltime werken (36 uur per week) hebben recht op 144 uur vakantie per jaar. Plus 56 extra uren verlof (verlofbudget). Het totale vakantieverlof van een werknemer met een fulltime dienstverband is dus 200 uur per jaar. Een werknemer met een parttime dienstverband heeft recht op minder vakantie-uren. Het vakantieverlof bereken je naar verhouding van het dienstverband.

Wettelijke vakantiedagen

De 144 wettelijke vakantie-uren kan de werknemer alleen gebruiken voor vakantie. Het is de bedoeling dat hij of zij de vakantie-uren zoveel mogelijk binnen hetzelfde jaar opmaakt.

Je betaalt als werkgever het salaris van de werknemer tijdens de vakantie door. Bij dit salaris hoort de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag van de werknemer. Deze toeslag wordt berekend over de drie maanden vóór de eerste aaneengesloten vakantie van de werknemer in het jaar. 

De werknemer heeft recht op drie aaneengesloten weken vakantie en de plicht om elk jaar minimaal twee aaneengesloten weken vakantie op te nemen. Als werkgever spreek je op tijd met je werknemer af wanneer de vakantie begint en eindigt. Als de vakantie drie maanden van tevoren in goed overleg tussen jou als werkgever en je werknemer is vastgesteld, heeft de werknemer de garantie dat hij of zij die periode op vakantie kan.

De wettelijke vakantie-uren zijn geregeld in artikel 9.1 Vakantie-uren van de Cao Jeugdzorg.

Verlofbudget

Als een werknemer 36 uur per week werkt, heeft hij of zij recht op 56 uur extra vakantieverlof per jaar. Dat noemen we verlofbudget. Het verlofbudget is geregeld in artikel 9.2 Verlofbudget van de Cao Jeugdzorg.

Een werknemer kan, rekening houdend met de levensfase waarin hij of zij op dat moment zit, zelf bepalen waar hij of zij het verlofbudget voor inzet. Let hierbij wel op de wettelijke en fiscale regels. Waar kan een werknemer zijn of haar verlofbudget voor inzetten? Lees meer daarover in artikel 9.2 Verlofbudget van de Cao Jeugdzorg.

Meer weten over hoe het zit met de vakantiedagen in jeugdzorg als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie? Bekijk daarvoor artikel 9.1 Vakantie-uren van de Cao Jeugdzorg.

Handige links