Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe kan het vakbekwaamheidsbewijs Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional worden aangevraagd?

Het vakbekwaamheidsbewijs Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional wordt afgegeven via het Nationaal Kenniscentrum EVC nadat zij je ervaringscertificaat hebben beoordeeld op de competentie-eisen. Dit vakbekwaamheidsbewijs kun je, na een positief besluit op de competentie-eisen door het Nationaal Kenniscentrum EVC en na het maken van een afspraak met de EVC-aanbieder, ter plaatse op het kantoor van de EVC-aanbieder ondertekenen en in ontvangst nemen.