Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is voor mij een goede route?

Als je veel werkervaring hebt met jeugd en complexe problematiek en op hbo-niveau werkt en kunt aantonen te beschikken over de competenties uit de beroepsstandaard Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional. Heb je een mbo-diploma en kreeg je van het SKJ een EVC-advies voor herregistratie, dan is de kortste route de EVC-standaard Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional. Het doel is (her)registratie.

Wel kun je zelf kiezen voor een (verkorte) diplomaroute, als je liever een diploma als eindproduct wil ontvangen. Met een EVC op de opleidingsstandaard hbo bachelor Social Work is het mogelijk vrijstellingen te ontvangen voor het opleidingstraject. De EVC-aanbieder legt de competenties op basis van je portfolio vast in een ervaringscertificaat. De examencommissie van de opleiding bepaald of je op basis hiervan vrijstellingen voor het opleidingstraject krijgt en hoeveel. Het doel is een diploma behalen.