Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat zijn de voorwaarden voor het volgen van een EVC-procedure Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional?

Voor professionals die niet voldoen aan de eisen voor (her)registratie in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) kan een EVC-procedure Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional belangrijk zijn om alsnog in aanmerking te komen voor (her)registratie.

Voorwaarden voor het volgen van EVC-procedure Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional zijn:

  • al minstens 1 jaar werkzaam zijn op hbo-niveau als werknemer met arbeidsovereenkomst of als zzp'er in jeugdhulp en jeugdbescherming (geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, sociaal werk, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg)
  • verantwoordelijk voor de taken die volgens de norm verantwoorde werktoedeling door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd én die niet voldoen aan de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals in het SKJ. Bijvoorbeeld omdat zij een mbo-diploma hebben of hun opleiding niet afgerond hebben, dan wel een hbo-diploma hebben dat geen toegang geeft tot het SKJ register.