Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Onderzoek en cijfers

Wie werken in jeugdzorg?

Wie werken er in de branche? 80 procent is vrouw en de gemiddelde leeftijd is 40 jaar. Wat vinden zij van hun werk? 66 procent is tevreden over de organisatie waar hij of zij werkt en 56 procent voelt zicht fit en sterk tijdens het werk. Dit zijn de nieuwe cijfers van juni 2022.

Visual wie werken in jeugdzorg
Visual hoe staan jeugdprofessionals in hun werk

Ten opzichte van februari 2022 is het aantal medewerkers licht gestegen van 32.400 naar 32.800. Opvallend is dat meer medewerkers de werkdruk als goed ervaren (stijging van 47 procent naar 50 procent). Het aantal medewerkers dat bereid is een stapje extra te zetten als dat nodig is gedaald van 82 procent naar 78 procent. Verder voelt 68 procent van de medewerkers zich verbonden met hun organisatie (was 67 procent).

Handige links

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!