Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Onderzoek en cijfers

Wie werken in jeugdzorg?

Wie werken er in de branche? 81 procent is vrouw en de gemiddelde leeftijd is 40 jaar. Wat vinden zij van hun werk? 67 procent is tevreden over de organisatie waar hij of zij werkt en 63 procent voelt zicht fit en sterk tijdens het werk. Dit zijn de nieuwe cijfers van februari 2022.

Visual wie werken in jeugdzorg 2022
Visual hoe staan jeugdprofessionals in hun werk 2022

Ten opzichte van juni 2021 is het aantal medewerkers licht gestegen van 32.000 naar 32.400. Opvallend is dat minder medewerkers de werkdruk als goed ervaren (daling van 55 procent naar 47 procent). Ook is er een stijging van het aantal medewerkers dat bereid is een stapje extra te zetten als dat nodig is (van 78 procent naar 82 procent). Verder voelt 67 procent van de medewerkers zich verbonden met hun organisatie (was 73 procent).

Handige links

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact met ons op!

Johan Siegert foto

Meer weten? Neem contact met ons op!