Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Onderzoek en cijfers

Wie werken in jeugdzorg?

Wie werken er in de branche? 81% is vrouw en de gemiddelde leeftijd is 40. Wat vinden zij van hun werk? 73% voelt zich verbonden met de organisatie en 66% voelt zicht fit en sterk tijdens zijn werk. Dit zijn de nieuwe cijfers van juni 2021.

Ten opzichte van februari 2021 is het aantal medewerkers gestegen van 31.000 naar 32.000. Opvallend is dat meer medewerkers de werkdruk als goed ervaren (stijging van 45% naar 55%). Verder is er een stijgende tevredenheid over de eigen organisatie (van 63% naar 67%) en krijgt 62% voldoende ondersteuning van zijn/haar leidinggevende (was 57%).

Cijfers Wie werken er in jeugdzorg - juni 2021
Cijfers: Hoe staan jeugdprofessionals in hun werk - juni 2021

Handige links

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact met ons op!

Johan Siegert foto

Meer weten? Neem contact met ons op!