Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Inspiratiesessies

In de inspiratiesessies staat de vraag centraal: ‘Wat kun je zelf doen om aan het stuur te zitten als professional?’. We bespreken thema’s als bewustwording, opkomen voor jezelf, eigen kracht en grenzen stellen binnen je eigen verantwoordelijkheid. Sterke, weerbare, autonome professionals zijn van grote waarde voor de jeugdhulp. Dat willen we via dit thema stimuleren en op gang houden. Maak samen impact met ons!

Inspiratiesessie

Heb je een interesse in onze inspiratiesessies? Mail ons: versterkjezelf@fcb.nl 

Bekijk ook:

Het project ‘Versterk jezelf: emancipatie van de professional’ richt zich op bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid van jeugdhulpprofessionals om mentaal fit en vitaal aan het werk te zijn én te blijven.

Met het programma 'Jeugdhulp. Alles in het werk' wil Jeugdzorg werkt! werken aan een sterke arbeidsmarkt door te versterken wat werkt.

'Jeugdhulp. Alles in het werk' wordt ondersteund met een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en Justitie en Veiligheid (JenV).

Overzicht Jeugdhulp. Alles in het werk

Jeugdhulp. Alles in het werk

Matthijs Laurs - programmaleider

Meer weten? Neem contact op!

Jeugdhulp. Alles in het werk!

Meer weten? Neem contact op!