Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

"Maak het bespreekbaar als je ergens mee zit"

Stefany en Eveline zijn allebei jeugd- en gezinsbeschermers en werken in hetzelfde team binnen de Jeugd- en Gezinsbeschermers. Hun dagelijkse werk is mooi, maar brengt ook veel emotie met zich mee. Gelukkig werken ze in een hecht team: "We wijzen elkaar erop dat het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, je rust te pakken als je dat nodig hebt."

Versterk jezelf

Op welke manier versterken jullie jezelf als jeugdhulpprofessional?

Eveline: "Ik heb in de afgelopen drie jaar geleerd dat het belangrijk is om goed voor mezelf te zorgen in dit werk; een goede werk-privé balans, m’n grenzen aanvoelen en ook uitspreken, en gezond eten en sporten. En verder versterk ik mezelf door kennis te blijven opdoen om m’n vak goed uit te oefenen."

En jij, Stefany?

"Eigenlijk een beetje hetzelfde als Eveline: goed voor mezelf zorgen op meerdere vlakken. Sinds een paar maanden sport ik veel, dat helpt mentaal ook enorm. Ik maak dan echt m’n hoofd leeg."

Welke rol spelen jullie collega’s en organisatie bij het goed voor jezelf zorgen?

Stefany: "Ik praat veel met m’n collega’s. We delen veel over ons werk, maar ook als het privé wat minder lekker loopt staat het team klaar. Ik voel me heel veilig bij deze groep mensen. Dat was op m’n vorige werkplek minder vanzelfsprekend, maar hier gaat het heel natuurlijk."

Eveline: "Dat ervaar ik ook zo, we hebben een hecht team. Hoewel soms mensen vertrekken en er nieuwe bijkomen, blijft de veiligheid. We weten elkaar te vinden als het nodig is, ook als je ergens tegenaan loopt binnen het werk. Sommige beslissingen of gebeurtenissen gaan je niet in de koude kleren zitten."

Stefany: "Je weet ook van elkaar wat je meemaakt. We wijzen elkaar erop dat het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, je rust te pakken als je dat nodig hebt. In die zin houden we elkaar soms een spiegel voor."

We hebben geleerd elkaar eerder op te zoeken.
StefanyJeugd- en gezinsbeschermer

Wanneer heb je steun nodig?

Eveline: "Soms is er een casus die je persoonlijk raakt. Ik zal een voorbeeld geven. Een tijd geleden hadden we bureaudienst en toen speelde er een zaak met drie zusjes waar we met spoed een slaapplek voor moesten zoeken. Aan het eind van de dag was er een crisisplek gevonden voor één nacht, maar zij konden niet bij elkaar blijven. Alles in mij verzette zich hiertegen: als jeugd- en gezinsbeschermer vind ik het essentieel dat kinderen in dit soort heftige crisissituaties bij elkaar blijven. Want dat is het enige wat zij op dat moment hebben: elkaar. Ik was zo kwaad en gefrustreerd over het hele jeugdzorgsysteem en ook nog eens verdrietig voor die zusjes."

Hoe heb jij deze casus ervaren, Stefany?

"Ook met mij heeft dit veel gedaan. Eveline en ik kwamen er pas later tijdens de Inspiratiesessie (van de projectgroep Versterk jezelf, red.) achter in hoeverre ons dit allebei heeft geraakt. Achteraf hadden we dit eerder met elkaar moeten bespreken, maar soms loopt het gewoon anders. We hebben geleerd om elkaar eerder op te zoeken. Ik had het overigens wel fijn gevonden als de betrokken manager van die dag de volgende dag nog even had gecheckt hoe het met mij ging. En dat we in gesprek konden gaan over wat deze casus met mij had gedaan."

Wat is volgens jullie nodig om ruimte te krijgen om jezelf te versterken?

Eveline: "Vooral ruimte om te ventileren van wat je meemaakt en waar je tegenaan loopt. En een goede manager is ook ontzettend belangrijk, zodat je je gezien en gehoord voelt. Ik ervaar dat gelukkig zo. Ze geeft niet alleen steun als ik het nodig heb, maar ze geeft ook de mogelijkheid om me te ontwikkelen."

Stefany: "Daar sluit ik me bij aan. Er zijn binnen ons vakgebied ook veel mogelijkheden om je te verdiepen in bepaalde thema’s, maar die ruimte moet je dan ook wel krijgen. En die krijg ik zeker. Onze organisatie heeft ook een eigen leerplatform: Jeugdzorg leert. Dan kan je je inschrijven voor cursussen en trainingen die je onder werktijd mag volgen.’"

Wat kan er beter binnen jullie organisatie als het gaat over het versterken van jeugdprofessionals?

Eveline: "Elke donderdag hebben we casuïstiekoverleg met het team, samen met een gedragsdeskundige die meedenkt over de casussen. We bespreken dan de casus, maar ik denk dat het goed zou zijn als er meer ruimte is om feedback te krijgen op je eigen handelen. Want we zetten de lijn uit samen met een gedragsdeskundige, maar hoe je gesprekken voert of een situatie benadert doe je alleen. Daarom zou ik het prettig vinden om meer feedback te ontvangen van m’n naaste collega’s (vanuit verschillende rollen) over wat ik mogelijk anders kan doen. En me hierdoor verder kan ontwikkelen in m’n professionaliteit."

Stefany: "Dat herken ik wel. Zeker als je net begint, zoals ik vorig jaar, dan is het heel fijn als je directe feedback krijgt op de manier waarop je een casus behandelt." 

Welke tips hebben jullie voor je collega-jeugdhulpprofessionals?

Stefany: "Maak het bespreekbaar als je ergens mee zit. Dat kan zowel iets binnen de werksfeer zijn, maar ook als er privé wat speelt. Dat voorkomt dat je op je eigen eiland gaat zitten."

Eveline: "Luister goed naar waar je grenzen liggen. En blijf je realiseren waarom je dit werk doet: blijf bij je innerlijke motivatie. Tot slot nog een tip: maak elke week een lijstje ‘Glunders en blunders’ van de afgelopen week. Zo sta je vaker stil bij successen."

Foto: Eveline is op haar verzoek onherkenbaar in beeld gebracht.

Ook een Inspiratiesessie in jouw organisatie?

In de Inspiratiesessies, georganiseerd vanuit het projectteam Versterk jezelf, staat de vraag centraal: ‘Wat kun je zelf doen om aan het stuur te zitten als professional?’. We bespreken thema’s als bewustwording, opkomen voor jezelf, eigen kracht en grenzen stellen binnen je eigen verantwoordelijkheid. Sterke, weerbare, autonome professionals zijn van grote waarde voor de jeugdhulp. Dat willen we via dit thema stimuleren en op gang houden. Maak samen impact met ons!

Wil je eens verkennen wat de mogelijkheden voor jouw organisatie zijn? Neem contact op met versterkjezelf@fcb.nl