Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Geen Individueel Keuzebudget (IKB) in jeugdzorg per 1 januari 2024

24 aug 2023

Cao-partijen in Jeugdzorg hebben besloten dat het IKB niet op 1 januari 2024 wordt ingevoerd. De reden voor dit besluit is de uitspraak die de Hoge Raad op 9 juni 2023 heeft gedaan over uitbetaling van onregelmatigheidstoeslag (ORT) over opgenomen bovenwettelijke vakantie-uren. Die uitspraak heeft verregaande consequenties voor het IKB dat cao-partijen willen invoeren.

Sneakers voor pijlen die staan voor keuzes maken

Cao-partijen benutten de komende tijd om het IKB onder de loep te nemen en te kijken op welke wijze op een later moment een keuzebudget in de Cao Jeugdzorg kan worden ingevoerd.

Uitgangspunt voor het IKB Jeugdzorg

Met het IKB krijgen jeugdzorgmedewerkers meer regie en keuzevrijheid binnen hun arbeidsvoorwaarden. In een IKB worden een aantal arbeidsvoorwaarden omgezet in een budget. Met dit budget kunnen jeugdzorgmedewerkers naar eigen inzicht en behoefte hun budget inzetten, passend bij hun levensfase. Denk bijvoorbeeld aan vrije tijd of een uitkering in geld.

Jeugdzorg werkt! informeert je wanneer er meer duidelijk is.