Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Staking 15 maart: jeugdzorgprofessionals leggen het werk neer

15 mrt 2022

Jeugdzorgprofessionals legden op dinsdag 15 maart het werk 24 uur neer. Zij verdienen meer waardering voor hun inzet binnen jeugdzorg.

Staking jeugdzorgprofessionals 15 maart 2022

Belangrijke onderwerpen tijdens de staking zijn: 

  • de aangekondigde bezuinigingen 
  • meer waardering voor de professional
  • de werkdruk en de wachtlijsten
  • verbeteringen in het stelsel 

De staking is georganiseerd door FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. Ook Jeugdzorg Nederland steunt de manifestatie. Er waren ruim 7000 mensen aanwezig. Niet alleen jeugdprofessionals, maar ook bestuurders van jeugdzorgorganisaties, jeugdrechtadvocaten en vertegenwoordigers van gemeenten. 

Jeugdzorg Nederland gaf aan met een goed loonbod de cao-onderhandelingen te hervatten. Hiervoor heeft zij de steun van VNG en gemeenten nodig. 

Er wordt te vaak over jullie gepraat, maar niet mét jullie.
Van OoijenStaatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De betrokken partijen hebben het manifest aangeboden aan staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij wil graag luisteren naar en praten mét de jeugdprofessional. 

Meer nieuws