Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Zorg over financiering, organisatie en werkomgeving

2 okt 2020

Hoe organiseer je de zorg tijdens corona? En hoe moeten projecten worden gefinancierd? Sinds maart zijn dit de belangrijkste thema’s in de berichtgeving van jeugdzorg in de (vak)media. Op social media en op fora werd vooral over veilig werken gediscussieerd. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

Groeiend plantje dat met de hand water krijgt

Het coronavirus heeft een grote impact op het werk van medewerkers in jeugdzorg. Alle jeugdzorgorganisaties bleken in de afgelopen periode wel in staat om zorg te blijven leveren. Jeugdzorgprofessionals zochten naar manieren hoe de doelgroep te ondersteunen, ondanks de beperkingen. Telefonisch en online werd contact opgenomen.

Deel jongeren uit beeld

Toch lukte dit niet altijd, blijkt uit het onderzoek van AZW. Een deel van de jongeren in achterstandssituaties verdween uit beeld. Medewerkers en instellingen maakten zich daar zorgen over, blijkt uit het onderzoek. Het ging om vraaguitval, jongeren die thuis zaten en geen of minder zorg kregen. Ook werd er gevreesd voor een mogelijke toename van jeugdwerkloosheid. Jeugdprofessionals constateerden dat kwetsbare kinderen en jongeren hard geraakt werden door de coronamaatregelen. In de groep jonge kinderen maakten zij zich vooral zorgen om kinderen met gedragsproblemen. De maatregelen voor corona pakten niet overal negatief uit: kinderen met angstklachten ervoeren meer rust door thuisonderwijs. Ook zijn er minder meldingen gedaan van kindermishandeling.

Oplopende tekorten

De coronacrisis heeft veel impact op de financiering van jeugdzorg. Uit berichten in de vak- en social media blijkt dat het vooral gaat over oplopende financiële tekorten bij gemeenten. En hoe de meerkosten tijdens de coronaperiode vergoed moeten worden. Deze discussie werd daarvoor al gevoerd, maar is nu aangezwengeld. In veel gemeenten was al sprake van een tekort op de begroting. De tekorten lopen bij gemeenten op door extra zorgkosten en ook door afspraken ten aanzien van continuïteit van financiering tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Werkomgeving

Behalve het organiseren van zorg en de financiering, was ook de werkomgeving een belangrijk thema. Het ging dan over de extra inspanning en flexibiliteit die van medewerkers werd gevraagd. En over veilig werken. Uit onderzoek van de Jeugdautoriteit blijkt dat werkgevers zich zorgen maakten over uitputting en stress bij medewerkers, hoewel het verzuim bleek mee te vallen en medewerkers zich goed wisten aan te passen. Veilig werken was een onderwerp waarover op social media en op fora veel werd gesproken. Van de mogelijkheid om getest te kunnen worden, maatregelen tijdens het werk tot het beperken van de werkdruk. Grote tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) lijken er niet te zijn geweest. Wel kostte het faciliteren van deze middelen werkgevers de nodige moeite.

Impact van corona

Voor dit onderzoek heeft het onderzoeksbureau Newcom in opdracht van AZW geanalyseerd wat de impact van corona is op de sectoren sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang. Meer dan 24.000 berichten op media, bijna 27.000 berichten op social media en fora en ruim 500 rapporten en aanvullende bronnen zijn hiervoor bekeken.

Links

Brancherapportage Jeugdzorg van AZW

Compleet onderzoek van AZW

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact met ons op!

Johan Siegert foto

Meer weten? Neem contact met ons op!