Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Aanpassing salarissen schaal 1, 2 en 3 per 1 juli 2023 door verhoging wettelijk minimumloon

17 mei 2023

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2023 met 3,13 procent omhoog.

Geld (eurobiljetten)

Dit heeft gevolgen voor de salarisschalen in de Cao Jeugdzorg 2021-2023: 

  • De salarisschaal voor ID-en garantiebanen wordt aangepast aan het hogere minimumloon. 
  • De salarissen in de salarisschalen 1, periodiek 0,1 en 2 en salarisschaal 2, periodiek 0, 1 en 2 en salarisschaal 3, periodiek 0 worden verhoogd tot het wettelijk minimumloon.

Handige links