Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao

Salarisschalen ID- en garantiebanen

De salarisschalen voor de ID- en garantiebanen in de cao zijn gebaseerd op het wettelijk minimumuurloon. Per 1 januari is er een wijziging doorgevoerd in de berekening van de ID-schalen. Per 1 januari wordt uitgegaan van een minimumuurloon. Dit wordt volgens cao-afspraak verrekend in de salarisbedragen voor I/D-banen en garantiebanen.

Bekijk de salarisschalen voor ID- en garantiebanen per 1 januari 2024

Download het besluit

Een toelichting op de berekeningswijze wordt gegeven in het verzameldocument met salarisschalen.

Bekijk eerdere besluiten vanaf januari 2019