Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Bijlage 2 cao - Relatieverklaring

Met dit formulier geeft een werknemer aan dat hij of zij duurzaam samenwoont met een partner en in aanmerking wil komen voor regelingen waarop echtgenoten van gehuwde werknemers recht hebben.