search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Commissie van geschillen

Is er tussen een werkgever en werknemer een verschil van mening over iets dat voortkomt uit de arbeidsovereenkomst, en komen zij er samen niet uit? Dan kan zowel de werknemer als de werkgever dit geschil voorleggen aan de Commissie van Geschillen.

Voorbeelden geschillen

Voorbeelden van geschillen zijn meningsverschillen over bijvoorbeeld een aanpassing in de werktijden, de onregelmatigheidstoeslag, een officiële waarschuwing of nevenfuncties. Kortom: allerlei zaken die voor kunnen komen vanwege de arbeidsovereenkomst die de werkgeer en de werknemer zijn overeengekomen. Het indienen van een verzoekschrift is niet gratis en je verzoekschrift moet aan een aantal eisen voldoen.

Let op:

Normaal gesproken worden geschillen over een functiebeschrijving of functie-indeling ook door de Commissie van Geschillen behandeld. Vanwege de invoering van het nieuwe generieke functieboek, heeft de commissie van geschillen daarin tijdelijk geen rol (tot 31 december 2016). In dat geval gelden er andere afspraken die beschreven staan in Bijlage 11.B 'Invoerings- en bezwaarprocedure bij de invoering van het generieke functieboek'. (Zie Bijlage 11B)

Hoe werkt het?

In vogelvlucht ziet de behandeling van een geschil zo uit:

  • Indiening van het geschil: wat moet je doen om een geschil aan te kaarten, waar gaat het verzoekschrift over?
  • De commissie bepaalt of zij de zaak kan en mag behandelen. Jij betaalt als indiener van het geschil kosten van de behandeling (griffierechten).
  • De commissie vraagt de werkgever / werknemer om zich schriftelijk te verdedigen.
  • Jij en je werkgever/werknemer bepalen of de uitspraak van de commissie bindend is. Leggen jij en je werkgever/werknemer zich neer bij de uitspraak?
  • De commissie houdt een zitting en hoort jou en je werkgever/werknemer. Zij vraagt om een toelichting op de standpunten.
  • Uitspraak van de commissie.

Zelf een geschil aankaarten

Het secretariaat van de Commissie van Geschillen wordt onder verantwoordelijkheid van FCB uitgevoerd. In de FAQ lees je onder andere hoe je een geschil indient.

Johan Ketelaars
Secretaris bestuur/cao-tafel jeugdzorg
06 14617200

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling