Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Zijn er eisen waar een verschijningsvorm (een specificatie bij een generieke functiebeschrijving) aan moet voldoen?

Sommige algemene functiebeschrijvingen zijn niet herkenbaar genoeg. Om de herkenbaarheid te vergroten, kun je als werkgever besluiten om aanvullend bij deze generieke functie een verschijningsvorm te maken. Met andere woorden: een specifieke omschrijving bij de generieke functiebeschrijving. Cao-partijen hebben de verschijningsvorm Jeugdzorgwerker b: begeleider Pleegzorg uitgewerkt. De werkgever bepaalt zelf welke onderdelen binnen de functiebeschrijving (context, doel van de functie, organisatorische context, resultaten, activiteiten en profiel) extra uitwerking nodig hebben om de herkenbaarheid te vergroten. Dit kan per functie verschillen.