search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
16 maart 2020

Arbeidsmarkt: behoud jeugdzorgwerkers op 1

Het aantal werknemers in jeugdzorg is opnieuw gestegen tot 32.000 in 2019. Om de tekorten aan te pakken investeert de branche in zij-instroom, maar vooral in het behoud van jeugdzorgwerkers en gedragsdeskundigen. Dat blijkt uit de factsheet van het UWV die 16 maart verscheen.

De decentralisatie in 2015 leidde aanvankelijk tot krimp, toen organisaties bezig waren met de voorbereiding van de nieuwe wet. Sindsdien is het aantal werknemers iets gestegen tot 32.000 in 2019.

Behoud van medewerkers

In jeugdzorg is een tekort aan ervaren en breed inzetbare jeugdprofessionals met een SKJ-registratie. Het gaat bijvoorbeeld om academisch geschoolde gedragswetenschappers (orthopedagogen, klinisch- en GZ-psychologen) en hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers-/gezinscoaches (ambulante en crisishulpverleners). Maar ook hbo-geschoolde ICT’ers zijn schaars. Met name in de jeugdreclassering of kinderbescherming blijken pas afgestudeerden relatief vaak uit te vallen.

Behoud van medewerkers staat daarom op 1 bij jeugdzorgorganisaties. Met de projecten Inwerken & begeleiden en Goed werkgeverschap speelt de arbeidsmarkttafel Jeugd in op deze ontwikkeling. En bij het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg blijft werkdruk en werkplezier hoog op de agenda staan, onder andere met nieuw trainingsaanbod. 

Meer lezen?

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling