Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke rol heeft de ondernemersraad (or)/personeelsvertegenwoordiging (pvt) tijdens de invoering van het nieuwe functieboek?

Betrokkenheid van de ondernemersraad (or) bij de invoering van het functieboek is belangrijk voor het draagvlak in de organisatie. Ook vervult de or een rol bij de invulling van de Interne Beroepscommissie (IBC). De or heeft geen advies- of instemmingsrecht (artikel 27 lid 3 Wet op de ondernemingsraden). De reden hiervoor is dat de werkgever het functiewaarderingssysteem gebruikt dat de cao voorschrijft (zie bijlage 1 artikel 2). De cao legt de invoerings- en bezwaarprocedure (de manier waarop de werkgever de functiebeschrijving en functiewaardering moet toepassen) vast (bijlage IB en IC). Bij wijziging van het belonings- of een functiewaarderingssysteem kan de or instemmingsrecht hebben (artikel 27 lid 1 sub c Wet op de ondernemingsraden).