Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Onderzoek en cijfers

Actuele verzuimcijfers

Veilig en gezond werken is een voorwaarde om je werk goed en met plezier te blijven doen. Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Werkgevers in jeugdzorg die willen zien hoe effectief hun verzuimbeleid is, kunnen hier de verzuimcijfers van de eigen organisatie vergelijken met de landelijke cijfers.

Werkstress

Verzuim jeugdzorg in cijfers

Hoeveel procent van de medewerkers in jeugdzorg heeft verzuimd? De meest actuele cijfers en het jaarlijks gemiddeld verzuimpercentage vind je in de nieuwe factsheet gepubliceerd in april 2024.

Sinds 2023 zien we dat het verzuimpercentage elk kwartaal lager ligt of gelijk is dan in hetzelfde kwartaal in 2022. De periode van een toenemend verzuimpercentage lijkt hiermee ten einde.

Verzuimcijfers jeugdzorg Q4 2023, verzuim over de laatste zes kwartalen en jaarlijks gemiddeld verzuimpercentage van 2013 t/m 2023
Factsheet verzuim jeugdzorg t/m kwartaal vier 2023 (publicatie april 2024)

De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van CBS AZW Statline. Na het verstrijken van een kwartaal duurt het drie maanden voordat de nieuwe verzuimcijfers door CBS verwerkt zijn. Zodra er nieuwe cijfers beschikbaar zijn, passen wij de factsheet aan.

Download factsheets (pdf)

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!