Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Onderzoek en cijfers

Actuele verzuimcijfers

Veilig en gezond werken is een voorwaarde om je werk goed en met plezier te blijven doen. Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Werkgevers die willen zien hoe effectief hun verzuimbeleid is, kunnen hier de verzuimcijfers van de eigen organisatie vergelijken met de landelijke cijfers.

Werkstress

Verzuim jeugdzorg in cijfers

Hoeveel procent van de medewerkers in jeugdzorg heeft verzuimd? De meest actuele cijfers en het jaarlijks gemiddeld verzuimpercentage vind je in de nieuwe factsheet van mei 2023. Zo is het verzuim in het vierde kwartaal van 2022 gestegen van 6,6 procent naar 7,3 procent. Dit percentage ligt ongeveer even hoog als in dezelfde periode in 2021. Het jaargemiddeld verzuim over 2022 is met 7,2 procent het hoogste van de laatste 10 jaar.

De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van CBS AZW Statline. Na het verstrijken van een kwartaal duurt het drie maanden voordat de nieuwe verzuimcijfers door CBS verwerkt zijn. Zodra er nieuwe cijfers beschikbaar zijn, passen wij de factsheet aan.

Infographic verzuim jeugdzorg q1-q4 2022
Factsheet verzuim jeugdzorg t/m kwartaal vier 2022 (publicatie mei 2023)

Download

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!