Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Arbocatalogus Jeugdzorg

Deze Arbocatalogus is bedoeld om werkgevers te ondersteunen om gezond en veilig werken in hun organisatie te stimuleren. De Arbocatalogus is niet vrijblijvend: ook van de Arbowet moet je als werkgever je werk gezond en veilig organiseren. De Inspectie SZW gebruikt de catalogus als referentiekader tot 15 april 2029. Je mag ook op je eigen manier gezondheid en veiligheid van medewerkers bevorderen, maar je moet er wel voor zorgen dat je daarmee je medewerkers nét zo goed beschermt als in deze catalogus beschreven wordt.

Colofon

naar bovenkant pagina