Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Bedrijfshulpverlening

Arbocatalogus
bedrijfshulpverlening arbocatalogus

Als zich een incident of noodsituatie in de organisatie voordoet, wil je dat er meteen goed gehandeld wordt. Daarmee beperk je de schade. In de Arbowet is dit het thema bedrijfshulpverlening (bhv). Dit begint met een analyse van de noodsituaties die kunnen ontstaan. Daarna bepaal je hoe je hulpdiensten in die situaties alarmeert, EHBO verleent, brand bestrijdt en medewerkers, jeugdigen en andere aanwezigen in veiligheid brengt.