Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Werkdruk verminderen

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Bij het inzicht verdiepen heb je zicht op de werkdrukoorzaken gekregen. Soms liggen oplossingen voor de hand. Maar vaak is het moeilijker om iets te bedenken. Begrenzen tijd en geld je mogelijkheden. Wil je graag een beter informatie- en communicatietechnologiesysteem (ICT-systeem) invoeren, maar kost dat te veel tijd en/of geld. Wil je best extra mensen aannemen, maar is het de kunst om ze te vinden. Is het misschien wel effectiever om het verzuim en verloop aan te pakken. Ga dus goed en creatief te werk!

arbocatalogus werkdruk werkdruk verminderen

Zo doe je het

Betrek je medewerkers

Bij werkdruk ontstaat vaak een gevoel van controleverlies en machteloosheid. Juist daarom is het belangrijk dat medewerkers ervaren dat ze keuze en invloed hebben. Je kunt medewerkers bij het bedenken en/of het kiezen van de maatregelen betrekken. In een afvaardiging of met het hele team. Het bedenken van maatregelen met je eigen team stimuleert vaak de onderlinge steun, maakt duidelijk dat je niet de enige bent die ergens mee worstelt en creëert draagvlak en maatwerk.

Kies wat bij de situatie past

Slimmer organiseren, regelmogelijkheden vergroten, medewerkers werven, werkeisen aanpassen en administratie verminderen. Het kunnen prima oplossingen zijn … afhankelijk van wat in jouw organisatie de werkdrukbronnen zijn en wat je er al aan gedaan hebt. Behalve dat de oplossing moet passen bij de bron, is het ook van belang hoelang de invoering van de maatregel duurt. Staan er verschillende medewerkers in een team op het randje van verzuim? Dan helpt een maatregel waar je pas over een half jaar effect van verwacht onvoldoende. 

Kies een evenwichtig pakket aan maatregelen

Op organisatieniveau heb je veel invloed op de werkdruk van je medewerkers. Waar mogelijk kun je kiezen voor organisatiebrede maatregelen die de bronnen aanpakken. Ook is maatwerk belangrijk en kan een zelfbedachte en teamspecifieke oplossing soms op meer draagvlak rekenen. Terwijl er al veel organisatiebrede en teamspecifieke maatregelen zijn genomen, kan een individuele medewerker nog steeds uit balans raken. Ook daar wil je op voorbereid zijn. Zorg daarom voor organisatiebrede, teamspecifieke en individuele maatregelen. 

Hoe bedenk je samen met je medewerkers maatregelen?

Wil je met één medewerker of verschillende medewerkers samen oplossingen bedenken? Dan is een brainstorm logisch. Tijdens de brainstorm stel je je oordeel uit: eerst veel ideeën bedenken en daarna pas kiezen wat het beste past. De tool ‘Brainstormen voor meer werkplezier: maatregelematrix’ helpt je om maatregelen te bedenken op individueel niveau en team- en organisatieniveau.

Dit artikel is onderdeel van