Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Aantal en opleiding bhv’ers

De wet geeft aan dat er voldoende deskundige medewerkers moeten zijn die bhv-taken kunnen doen. Het aantal bhv'ers dat nodig is voor een adequate bhv is maatwerk. Niet iedere bhv'er hoeft alle bhv-taken te doen, maar je moet voor alle taken wel steeds voldoende bhv’ers beschikbaar hebben.

arbocatalogus bedrijfshulpverlening aantal en opleiding bhv'ers

Soms moet je daarbij zelfs de hulp van derden inschakelen. Dat moet je goed regelen. Het begint dus bij de taken die nodig zijn. Daarvoor wijs je medewerkers aan die je opleidt voor die taken.

Zo doe je het

Bepaal de taken

Vanuit het bedrijfsnoodplan is helder welke scenario’s er kunnen optreden waarbij je bhv’ers nodig hebt. Vertaal dit in taken die de bhv’ers moeten kunnen uitvoeren.

Bepaal de capaciteit

Het aantal mensen dat nodig is, volgt uit de noodscenario’s en de taken die op dat moment heel snel en tegelijkertijd moeten gebeuren. Dat is heel specifiek gebonden aan de locatie of afdeling. Dat vraagt dus het nodige puzzelwerk. Zeker omdat je ook rekening moet houden met de bezetting bij verlof, ziekte of parttime dienstverbanden.

Bepaal de opleidingen

De verschillende situaties en taken van een bhv’er zorgen ervoor dat maatwerk nodig is. Er is geen wettelijk bhv-diploma. Voor kinderopvang geldt wel de verplichting dat er altijd minimaal één volwassene met een geldig kinder-EHBO-diploma (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK)) aanwezig is.

Organiseer specifieke opleidingen

Is helder hoeveel bhv’ers voor welke taken nodig zijn? Organiseer dan specifieke opleidingen. In kleine settings is het vaak niet mogelijk om de taken op te splitsen. Je hebt iedereen nodig en zij moeten allround opgeleid zijn. In grote settings is de situatie complexer en zijn er meer technische middelen die je moet kennen. Dus is een groep bhv’ers met specialistische bhv-kennis nodig, omdat ze een veel bredere rol hebben. Ook het opleiden is daarom maatwerk. Gelukkig is er steeds meer mogelijk door bijvoorbeeld ‘e-learning’ in te zetten. Zorg voor een opleider die maatwerk biedt dat bij jullie het beste werkt. 

Oefenen inzetten als opleiden

Na de opleiding moet je de kennis en vaardigheid van de bhv’er onderhouden. Gebruikelijk is dat mensen – die een bhv- of EHBO-certificaat hebben – jaarlijks herhalingslessen krijgen. Dat stellen opleidingsinstituten meestal als eis om het certificaat te behouden. In veel situaties hebben medewerkers niet een volledig certificaat, maar zijn ze wel betrokken bij de bhv-organisatie. Ook hiervoor moeten zij hun kennis en vaardigheden bijhouden: er zijn geen specifieke wettelijke eisen, je vult dit zelf in. Van tijd tot tijd is een herhalingsles of ‘e-learning’ nodig als je nieuwe kennis of middelen inzet. In ieder geval moeten de bhv’ers regelmatig de kennis in de praktijk brengen, zodat ze deze kennis goed toe kunnen blijven passen. Oefeningen in de eigen werksituatie zijn daarvoor erg geschikt. Zorg dat bhv-ers minimaal twee keer per jaar actief oefenen.

Dit artikel is onderdeel van