Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Vitaliteit bevorderen

Je aanpak van beeldschermwerk gaat om twee speerpunten: het verzorgen van een ergonomisch verantwoorde werkplek en het stimuleren van gezond werken. Daarnaast kun je ervoor kiezen om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers te bevorderen. Wie als levensstijl kiest voor gezond eten, bewegen en leven, is ook gemotiveerd om het beeldschermwerk op een gezonde manier te doen.

arbocatalogus beeldschermwerk vitaliteit bevorderen

Zo doe je het 

Beslis of je aan vitaliteit wilt werken

Zo ja, bepaal welke thema’s je wel of niet onder de paraplu van vitaliteit opneemt en hoe je de eigen regie van medewerkers respecteert en stimuleert.  

Varieer in je aanpak

Er zijn veel verschillende manieren om vitaliteitsthema’s onder de aandacht te brengen. Je kunt bijvoorbeeld posters ophangen, een intranetpagina inrichten, een week van de vitaliteit organiseren, in de teams challenges met elkaar aan gaan en prikkelende stellingen op Yammer of WhatsApp plaatsen. En ‘last but not least’: je kunt de dialoog met medewerkers bevorderen, hen vragen stellen. Wat vinden zij ervan en wat maakt dat ze bepaalde keuzes wel/niet maken? 

Bevorder ontspanning, beweging en een gezonde leefstijl

Bijvoorbeeld door (micro)pauzes te stimuleren, zowel op kantoor als thuis. Of door zelf ook vaker de trap te nemen en douches en kleedruimtes beschikbaar te stellen voor medewerkers die op de fiets naar het werk komen. Door fruit aan te bieden en een gezonde ‘soepchallenge’ in te voeren. 

Hoe werk je aan een cultuur waarin goed zorgen voor je lijf vanzelfsprekend is?

Een cultuur ontwikkelen die er nu nog niet (volledig) is, vraagt tijd en aandacht. Samen een ambitie uitspreken, is een belangrijke stap. Met elkaar nagaan wat je precies gaat zien en merken hoort daarbij. Een volgende stap is steeds meer mensen om je heen verzamelen die meedoen. Bijvoorbeeld door als preventiemedewerker in zoveel mogelijk teams een fitambassadeur te vinden. Door als fitambassadeur ervoor te zorgen dat steeds meer medewerkers in je team aanhaken. Olievlek, sneeuwbal en zwaan-kleef-aan dus. Zowel voor de preventiemedewerker als voor de fitambassadeur is het belangrijk om regelmatig weer een kleine prikkel te geven. Tijdens het overleg kun je de ene keer pauzes en de andere keer een gezonde werkhouding onder de aandacht brengen. Met geduld, creativiteit, maatwerk en ruimte voor eigen inbreng en regie … kom je stap voor stap verder! 

Dit artikel is onderdeel van