Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Werkplezier vergroten

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Werkplezier blijkt als een soort ‘buffer’ te werken. Net als vitaliteit, goed ontspannen en herstellen. Wie veel werkplezier ervaart en vitaal is, kan de werkdruk beter aan. Over het algemeen heb je meer invloed op werkplezier en ontspanning. Je kunt deze makkelijker vergroten dan dat je werkdruk kunt verminderen. Alle reden dus om óók aan werkplezier te werken.

arbocatalogus werkdruk werkplezier vergroten

Zo doe je het

Deel positieve feedback uit

Vertel je medewerkers regelmatig waar je trots op bent. Neem ook je kansen in interne communicatie om positieve verhalen te delen.  

Geef werkplezierbronnen de ruimte

Zingeving, autonomie, collegialiteit en waardering zijn belangrijke energiebronnen. Vanuit je verdiepende inzicht kun je ervoor kiezen om de aanwezige energiebronnen verder te versterken of nieuwe energiebronnen aan te boren. Vraag ook persoonlijk regelmatig hoe het werkplezier van je medewerkers eruitziet. Neem de tijd om daarvan te genieten en geef zoveel mogelijk de gelegenheid om de werkplezierbronnen verder te vergroten.

Stimuleer ontspanning

Pauzes tijdens de werkdag en ontspanning erna zijn heel belangrijk om te herstellen. Daarbij zorgt afwisseling vaak voor goede ontspanning. Je kunt kantoormedewerkers bijvoorbeeld stimuleren om tijdens hun pauzes in beweging te komen, medewerkers die met veel prikkels en geluid te maken hebben een stilteruimte of koptelefoons aanbieden en voor medewerkers die fysiek zwaar werk hebben een comfortabele bank aanbieden. 

Hoe ontwikkel ik aandacht voor werkplezier?

In teams waar tot nu toe veel aandacht is voor wat er allemaal beter kan, kan het ontwikkelen van een positieve sfeer en cultuur veel tijd en energie vragen. Een nieuwe gewoonte ontwikkelen kost tijd. Cruciaal is dat teamleden een gedeelde wens hebben om meer aandacht aan werkplezier te besteden. En wat je aandacht geeft groeit. Met de challenges en werkvormen kun je interactief en praktisch met je medewerkers aan de slag.

Dit artikel is onderdeel van