Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Werkdruk en werkplezier

Werkplezier vergroten

Werkplezier gaat om vrijheid en ruimte. Maar ook om leuke dingen doen met je collega's tijdens of na het werk.

Man houdt jong plantje vast

Maak het verschil

Werkplezier omvat alle aspecten op het werk die prettig zijn en die plezier geven. Daarbij gaat het om afwisseling, vrijheid en ruimte. Maar ook om de leuke dingen die je met je collega’s doet na het werk, zoals samen lunchen, wandelen, pingpongen, sporten of een vrijdagmiddagborrel. Er is dus verschil tussen plezier IN het werk en plezier BIJ het werk. Werkplezier vergroot je door aan beide soorten plezier aandacht te besteden.

Ons Huis van Werkvermogen staat als een huis.
Harriët VenekampHr-beleidsadviseur

Praktijkvoorbeeld: Huis van Werkvermogen van Jeugdhulp Friesland  

Aanpak

Tel je gezondheid, talent, ontwikkeling en persoonlijke drijfveren bij elkaar op. De som bepaalt je inzetbaarheid. Het op peil houden en verder ontwikkelen ervan draagt bij aan het waarmaken van je eigen ambities en die van de organisatie. Medewerker en organisatie zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk  voor. Het is belangrijk om zelf initiatief te nemen en keuzes te maken om de inzetbaarheid optimaal te houden. Dat kan met behulp van het Huis van Werkvermogen. Om, in gesprek met leidinggevende of collega(‘s), de status van inzetbaarheid te checken. Of als persoonlijke reflectie. 

Aanleiding om hier voor te kiezen?

In het werkveld van (blijvende) veranderingen is het belangrijk dat medewerkers, het belangrijkste kapitaal van de organisatie, nu en in de toekomst duurzaam inzetbaar blijven. Voor het aantrekken en vasthouden van medewerkers is het van belang dat zij in alle levensfasen en in alle leeftijdsklassen en gedurende de hele loopbaan bij Jeugdhulp Friesland gezond, competent, gemotiveerd en flexibel hun werk kunnen doen.

Wat is er bereikt?

  • Laag verzuim en verloop.
  • Medewerkers voelen zich meer gehoord, er is meer ruimte voor ideeën en initiatieven, er is meer actie. 
  • Betere inzet van talenten.

Wat zijn succesfactoren?

  • Grote wens om te leren en te verbeteren.
  • Initiatieven stimuleren en faciliteren.
  • Meervoudig gebruik van het model zodat herkenbaarheid wordt vergroot.

Handige links