Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Inzicht verdiepen

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Even stilstaan. Nagaan waar de werkdruk en het werkplezier vandaan komen. Wat er al gedaan is en wat het effect daarvan is. Hoe je dat effect kunt verklaren. Door bewust te reflecteren verdiep je je inzicht. Voorkom je dat je in een valkuil van ‘meer van hetzelfde’ stapt, terwijl dat niet effectief was. Zie je waar de kansen liggen.

arbocatalogus werkdruk inzicht verdiepen

Zo doe je het

Analyseer beschikbare informatie

Bijvoorbeeld uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek, verzuimcijfers en oorzaken en gegevens van exitinterviews. Bij het herkennen van signalen heb je de focus op óf en waar de werkdruk ongezond hoog is. Nu ligt je focus op het in kaart brengen van werkdruk- en werkplezierbronnen.

Bepaal hoe je verder verdiepend onderzoek doet

Je kunt daarbij kiezen uit vragenlijstonderzoek, groepsinterviews en groepsbijeenkomsten. Het doel is dat je er inzicht mee krijgt in de werkdruk- en werkplezierbronnen. Voordeel van de groepsbijeenkomsten is dat je er én je inzicht mee kunt verdiepen én maatregelen kunt bedenken. Zo sla je twee vliegen in één klap en lever je tegelijkertijd maatwerk voor betrokkenen. Door meer informatie over verdiepend onderzoek bij werkdruk te lezen kun je je goed voorbereiden.

Reflecteer en rond het onderzoek af

Het is belangrijk om je inzicht te verdiepen. Inzicht in de werkdruk- en werkplezierbronnen is de eerste stap. Inzicht in eerdere acties, gewenste of ongewenste effecten daarvan en de wijze waarop eerdere acties zijn uitgevoerd, geven een verdere verdieping. Van belang is om niet in de onderzoeksfase te blijven hangen. Medewerkers die een vragenlijst invullen of tijdens een groepsbijeenkomst vertellen wat er speelt en daar pas na zes maanden iets over horen, voelen zich niet serieus genomen. Zorg dus ook voor tempo in je aanpak!

Hoe bespreek ik werkdruk met mijn medewerkers?

Als leidinggevende of preventiemedewerker zie je er misschien tegenop om werkdruk met een team te bespreken. Soms is de problematiek ingewikkeld of gevoelig. Voor je het weet verzand je in ‘wij-zij-denken’ en schuld zoeken: ‘Ik heb werkdruk doordat jij …’. Het is zinvol om een gemeenschappelijk belang te benoemen: iedereen gezond en prettig aan het werk. Ook helpt het om veel vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn en elkaars zienswijze te respecteren. ‘Hoe werkt dat voor jou?’ kan je goed op gang helpen. Behalve een goede voorbereiding helpt het ook om verder vooruit te kijken. Wat ga je na de eerste bijeenkomst doen? Met het antwoord kun je medewerkers duidelijkheid bieden over het vervolg.

In de kernvragen vind je meer mooie vragen rondom werkdruk en werkplezier. Met de werkvorm ‘Werkdruk en werkplezier team-top 5’ kun je samen met een team inzicht verkrijgen en verdiepen.

Dit artikel is onderdeel van