Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Thuiswerken

Als je als werkgever een medewerker vraagt om thuis te werken, ben je verantwoordelijk voor een goede werkplek. Ook als dat in overleg gaat of vanwege een epidemie van de overheid moet. Als een medewerker op eigen verzoek thuiswerkt of al ergonomisch verantwoord meubilair heeft, hoef je de kosten hiervoor niet te betalen.

arbocatalogus beeldschermwerk thuis werken

Zo doe je het

Doe een check

Laat de medewerker thuis een checklist invullen, thuis foto’s maken of ga op bezoek. Ga na in hoeverre de werkplek van de medewerker knelpunten oplevert.

Zorg voor een goede werkplek

Zorg in ieder geval voor het juist instellen en gebruiken van laptop/desktop, tafel/bureau, stoel, muis en eventueel een apart toetsenbord, beeldscherm(verhoger) en verlichting. Los knelpunten waar redelijkerwijs mogelijk op. Is het thuiswerken tijdelijk? Overweeg om meubilair van kantoor tijdelijk aan de medewerker thuis uit te lenen. Ook bij structureel thuiswerken kun je een medewerker het meubilair ter beschikking stellen. 

Stimuleer gezond werken

Ook als medewerkers thuiswerken. Stimuleer hen om een zo goed mogelijke werkplek in te richten, beeldschermwerk met andere taken af te wisselen, zitten en staan af te wisselen en (micro)pauzes te nemen. Vraag regelmatig aan je medewerkers hoe het met deze aspecten gaat en geef het goede voorbeeld.

Let op de mentale gezondheid

Wie thuiswerkt, kan zich in de loop van de tijd minder verbonden voelen met het werk. Zeker als je thuis ‘moet’ werken. Wees alert op stress-signalen en maak ze bespreekbaar. Zoek creatief naar oplossingen. Stimuleer virtueel samen wandelen, organiseer regelmatig een (hybride) check-in en bijpraatmoment en houd op verschillende manieren contact met je medewerkers.

Dit artikel is onderdeel van