Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Noodscenario’s bij een uitbraak

Wanneer er een uitbraak van een ernstige infectieziekte is, zijn snel aanvullende maatregelen nodig. Hierop moet je voorbereid zijn. Als er sprake is van een infectieziekte met gevaar voor de volksgezondheid, is afstemming met de gemeentelijke geneeskundige dienst (GGD) vereist.

arbocatalogus infectieziekten noodscenario's bij een uitbraak

Voor een uitbraak van een ernstige infectieziekte zijn er draaiboeken over hoe je het risico in kunt dammen. Een tuberculosebesmetting (tbc-besmetting) is hier een voorbeeld van. Het is belangrijk om er direct voor te zorgen dat medewerkers, kinderen, jeugdigen of cliënten niet besmet raken door anderen. 

Zo doe je het

Maak een draaiboek/calamiteitenboek

Leg in het draaiboek vast hoe je een calamiteitenteam samenstelt en de juiste expertise organiseert om bij uitbraken de maatregelen te bepalen. Leg binnen het calamiteitenplan ook vast hoe je de communicatie met instanties, cliënten en ouders/verzorgers organiseert.

Informeer ouders/verzorgers/cliënten op voorhand

Neem in de contracten op dat ouders/verzorgers je moeten informeren wanneer er sprake is van een besmettelijke ziekte of bijzondere kwetsbaarheid. Informeer hen over het infectiepreventiebeleid.

Maak scenario’s voor acties bij verschillende soorten uitbraken

Bij sommige infectieziekten voldoen lichte maatregelen. Maar soms zijn er meer ingrijpende maatregelen nodig als de infectieziekte zich verder uitbreidt of zeer ernstig is. Uiteraard spelen hierin de aanwijzingen van de GGD een hoofdrol, maar dan nog moet je dit praktisch vertalen naar acties binnen de eigen organisatie. Om dit snel genoeg te laten verlopen, moet hiervoor een scenario/draaiboek beschikbaar zijn. Hierin leg je vast wat in eerste instantie de maatregelen zijn en wat er gebeurt als de uitbraak groter wordt (opschalen van maatregelen).

Let ook op de mentale gezondheid

Let niet alleen op de gevolgen van de infectieziekte en het indammen daarvan, maar ook op de mentale impact die het heeft op medewerkers. Vandaar dat de communicatie en het inroepen van hulp belangrijke onderdelen zijn.

Neem nu lastige beslissingen 

De maatregelen die je moet nemen, hebben vaak directe invloed op de bedrijfsvoering en aangeboden zorg. Daarnaast ligt dit gevoelig in verband met de privacy. Daarom is het cruciaal dat iedere instelling hiervoor een draaiboek heeft liggen. In dat draaiboek leg je vast hoe je de aansturing doet (calamiteitenteam) en welke stappen je onderneemt. Zowel in technische zin als qua communicatie.

Regel de expertise

Voor de invulling van de maatregelen is de nodige expertise vereist. Voor veel infectieziekten zijn er Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding-protocollen (LCI-protocollen) beschikbaar die goede specifieke informatie geven. De vertaling naar de praktijk kan lastig zijn. Bepaal dus welke expertise je hiervoor inschakelt. Het RIVM en de GGD geven daarin aanwijzingen en de bedrijfsarts speelt een rol als het gaat om de bescherming van medewerkers. Het kan ook handig zijn om contacten te hebben met regionale zorgorganisaties (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (VVT-instellingen), geestelijke gezondheidszorg (ggz) en ziekenhuizen), omdat deze over het algemeen meer interne expertise hebben en in de eigen praktijk met deze vraagstukken te maken hebben.

 

Dit artikel is onderdeel van