Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Alleen werken

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Een medewerker die alleen op huisbezoek gaat of alleen met cliënten werkt, kan minder makkelijk alarm slaan en hulp inroepen. De impact en gevolgen van agressief gedrag kunnen daardoor groter zijn. Komt alleen werken in jouw organisatie structureel voor, geef er extra aandacht aan in je beleid.

arbocatalogus agressief gedrag alleen werken

Zo doe je het 

Schat de risico’s goed in

Doe een veiligheidscheck voor een huisbezoek of andere situatie waarin medewerkers alleen werken. Is de situatie voldoende veilig om te gaan werken? Zijn er genoeg mogelijkheden om op onverwachte gebeurtenissen in te spelen? Voldoende mogelijkheden om alarm te slaan? Kies bij twijfel voor veiligheid en organiseer zo nodig het werk op een andere manier.

Maak afspraken over preventie, handelen en nazorg

Maak specifieke afspraken rondom alleen werken over het voorkomen, reageren op en afhandelen van agressief gedrag. Welke extra bouwkundige, technische, organisatorische en personele maatregelen zijn mogelijk en wenselijk?

Organiseer zo nodig een achterwacht

Zorg dat je als organisatie weet welke medewerker waar en wanneer alleen is. Maak zo nodig afspraken met een achterwachtregeling: iemand die precies weet waar de medewerker is en beschikbaar is om hem of haar te ondersteunen. Spreek bijvoorbeeld af dat een achterwacht tijdens een bezoek belt en een gesloten codevraag stelt. Of dat de medewerker na afloop de achterwacht belt en zich veilig meldt. Zet eventueel technische middelen, zoals een persoonlijk alarmsysteem, in om dit goed te organiseren.

Tip!

In samenwerking met het werkveld ontwikkelden Jeugdzorg werkt! de Complete agressie-aanpak: een doelgerichte aanpak om agressie te voorkomen, verminderen en af te handelen binnen jouw organisatie.

Lees meer over de Complete agressie-aanpak

Dit artikel is onderdeel van