Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tool Agressie

Veilig gesprek-app

Een gesprek met een cliënt kan weleens stroef verlopen. Of door een voorgevoel vind je het lastig om een gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld als je slecht nieuws gaat vertellen. Je kunt dan te maken krijgen met agressie. De Veilig gesprek-app helpt je om de risico’s vooraf in te schatten en geeft advies over voorzorgsmaatregelen.

Veilig gesprek-app jeugdzorg

Hoe werkt de app?

Na het beantwoorden van een aantal korte vragen krijg je praktisch advies over hoe je het gesprek zo veilig mogelijk organiseert. Aan de hand van jouw antwoorden formuleert de app of er weinig, enigszins risico of veel risico aanwezig is in de door jouw aangegeven situatie, zoals: 

  • Huisbezoek  
  • Vertrouwde plek
  • Neutrale plek
  • Externe afspraak
  • Op kantoor

Veilig gesprek-app nu beschikbaar

Gebaseerd op ervaringen uit de praktijk

De Veilig gesprek-app maakt je bewust van de invloed die jij als professional hebt om een gesprek zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen. Door de vragen word je bewust van onbewuste risico’s en wat jij eraan kunt doen om agressie te voorkomen. De tips zijn gebaseerd op ervaringen van jouw collega’s uit de branche.