Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tool Agressie

De Complete agressie-aanpak

Online, verbaal en fysiek. Agressie tegen jeugdhulpprofessionals door cliënten of hun naaste omgeving komt helaas in allerlei vormen voor. Om agressie tegen medewerkers te voorkomen en te verminderen ontwikkelden we daarom samen met professionals de Complete agressie-aanpak. Wat houdt deze aanpak in en wat maakt het uniek? Bekijk de animatie en ga samen aan de slag.

Blije man voor blauwe muur

Wat is de Complete agressie-aanpak?

De Complete agressie-aanpak is een doelgerichte aanpak voor jeugdhulp- en sociaalwerkorganisaties die te maken hebben met agressie tegen medewerkers. Samen met iedereen uit jullie organisatie ga je stap voor stap aan de slag met vier pijlers om veilig en veerkrachtig te werken. Bekijk de video hieronder voor uitleg. 

Bekijk de uitleg over de Complete agressie-aanpak

Wat maakt de Complete agressie-aanpak uniek?

Allereerst vormt deze aanpak een compleet en samenhangend geheel. Via de vier pijlers denk je na over alle fases rondom agressie. Je besteedt niet alleen aandacht aan omgaan met agressie op het moment dat het zich voordoet, maar juist ook aan wat je ervoor en erna kunt doen. Daarnaast ga je samen aan de slag met verschillende medewerkers van alle afdelingen van de organisatie. Zo ontwikkel je met elkaar een duurzame en breed gedragen aanpak om agressie zo veel mogelijk te voorkomen. Tot slot zijn beleid en protocollen niet in beton gegoten; de Complete agressie-aanpak is gericht op voortdurend evalueren, leren en bijstellen. 

Hoe werkt de Complete agressie-aanpak?

De aanpak bestaat uit vier pijlers, die je stap voor stap doorloopt. Door regelmatig aandacht te geven aan deze onderwerpen stimuleer en creëer je een veilige werkomgeving voor medewerkers en cliënten. Hieronder lees je een korte uitleg per pijler. 

De Complete agressie-aanpak is via een pilot uitgebreid getest. Dit deden we samen met vier uiteenlopende jeugdzorgorganisaties: Anacare, Het Wonderkind, iHUB Horizon en Veilig Thuis IJsselland. Zij gingen met de verschillende pijlers aan de slag. Benieuwd naar hun bevindingen? Bekijk dan de video's.

CCA test
De vier pijlers van de Complete agressie-aanpak

Pijler 1: Dienstverlening en veilig werken

Je bepaalt wat je als organisatie wil bereiken in de samenwerking met cliënten en gezinnen en wat daarin bijdraagt aan veilig werken. Je toetst bestaande processen, protocollen en deskundigheid over het voorkomen en omgaan met agressie op alle niveaus in de organisatie, past ze aan en voert ze door binnen de hele organisatie.

Pijler 2: Risico’s en preventie

Je inventariseert de mogelijke risico’s op agressie in verschillende situaties, en welke afspraken en maatregelen nodig zijn om agressie zoveel mogelijk te voorkomen. Ook werk je aan bewustwording bij medewerkers over de risico’s op agressie en onveilige situaties en hoe je daar mee omgaat.

Pijler 3: De-escaleren en veilig handelen

Nadat je de verschillende risico's in kaart hebt gebracht, neem je concrete maatregelen en maak je afspraken met elkaar over hoe je handelt tijdens agressie-incidenten met verschillende vormen van agressie. In situaties die je zelf ervaart, maar ook in situaties waarin je collega’s kunt helpen.

Pijler 4: Afhandeling en nazorg

Het laatste onderdeel van de aanpak is de eerste opvang en nazorg aan medewerkers, afhandeling van incidenten en de evaluatie om van te leren, zowel persoonlijk, als team en als organisatie.

Maak nú werk van veiligheid en veerkracht!

Download de Complete Agressieaanpak

Hoe maak je de aanpak tot een succes?

  • Betrek verschillende rollen en niveaus in je organisatie
  • Stel heldere doelen
  • Benoem een projectleider
  • Verdeel de taken
  • Maak afspraken per pijler
  • Evalueer en leer

Lees ervaringen van cliënten

Meer tips over omgaan met agressie

Veronica Jocker

Adviseur vitaliteit en ontwikkeling

Meer weten? Neem contact op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact op!