Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tool Agressie

Alle tools voor de aanpak van agressie

Schelden, dreigen en fysiek geweld. Helaas komt agressie tegen professionals in jeugdzorg steeds vaker voor. En de impact is groot. Belangrijk dus om hier goed mee om te gaan. Op deze pagina vind je tools die jou hierbij kunnen helpen.

Online laptop

Complete agressie-aanpak

Om agressie tegen medewerkers te voorkomen en te verminderen ontwikkelden we samen met professionals uit het werkveld de Complete agressie-aanpak. Een doelgerichte aanpak met vier pijlers die je stap voor stap doorloopt met medewerkers van alle afdelingen binnen de organisatie.

Complete agressie-aanpak

Online agressie

Grensoverschrijdend gedrag via social media komt helaas overal voor, ook in jeugdhulp. Welke invloed heb jij als leidinggevende of hr-professional om dit te voorkomen? En wat kan jij doen als medewerkers toch te maken krijgen met online grensoverschrijdend gedrag?

Brochure online agressie

App Veilig op gesprek 

In gesprekken met de cliënt heb je niet alles in de hand en kun je te maken krijgen met agressie. De app Veilig  op gesprek helpt om de risico’s vooraf goed in te schatten en geeft advies over voorzorgsmaatregelen.

App 'Veilig op gesprek'

Stappenplan opvolging agressie-incidenten 

Een webpagina met alle informatie die medewerkers moeten weten voor zij aangifte doen van een agressie-incident bij de politie.  

Stappenplan opvolging agressie-incidenten

Arbocatalogus Jeugdzorg

Een pagina met richtlijnen om risico's op het werk zo klein mogelijk te houden. Het is handig ingedeeld per arbo-risico. Je vind er informatie over (intern) ongewenst gedrag en (extern) agressief gedrag.

Arbocatalogus jeugdzorg

Zelfinspectie aanpak agressie en geweld 

Een hulpmiddel van de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Door de vragen te beantwoorden, check je of jij binnen jouw organisatie goede maatregelen hebt getroffen om agressie en geweld tegen medewerkers aan te pakken. Je krijgt een lijst met verbeterpunten om mee aan de slag te gaan. Het hulpmiddel is gebaseerd op de thema’s waar de inspectie naar kijkt. 

Zelfinspectie aanpak agressie en geweld

Risicomonitor jeugdzorg

Een pagina met informatie over een instrument dat je helpt om de arbeidsrisico’s in jouw organisatie in kaart te brengen en ze aan te pakken. Met het gebruik van deze risicomonitor voldoe je aan de wettelijke plicht om een actuele Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te hebben.  

Risicomonitor jeugdzorg