Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Voorkomen

Voorkom ongewenst gedrag zoveel mogelijk. Vóórdat het ver over de grens gaat. Hiervoor kun je verschillende activiteiten ondernemen.

arbocatalogus ongewenst gedrag voorkomen

Zo doe je het

Neem kleine incidenten serieus

Hoor je een wat misplaatst grapje? Zie je een medewerker die geplaagd wordt? Maak het gedrag bespreekbaar. Check hoe het bij anderen is overgekomen en bespreek hoe het anders kan. Als leidinggevende van een team of hele organisatie vervul je hierin een voorbeeldrol. Door kleine incidenten serieus te nemen, voorkom je dat ze groter worden.

Wees alert op risicofactoren

Ongewenst gedrag komt vooral voor in situaties waar leidinggevenden vaak afwezig zijn, een hoge werkdruk heerst en veel buiten kantoortijden wordt gewerkt. Vaak voelt de pester zich in zijn positie bedreigd door collega’s en gedraagt een gepeste zich anders naar de rest van de groep. Je bewust zijn van deze en andere mogelijke risicofactoren helpt om eerder en kleinere vormen van ongewenst gedrag te ontdekken.

Stimuleer gewenst gedrag

Benoem concreet welk gedrag je professioneel vindt en wanneer het over de grens gaat. Bespreek op open wijze dilemma’s en grijze gebieden. Neem ieders zienswijze serieus en geef zo nodig grenzen aan.

Stimuleer een prettige, open en veilige werksfeer

Een organisatie waar je mag, kan en durft te zijn wie je bent. Waarin je elkaar serieus neemt en respecteert. Een organisatiecultuur die je ook los van het thema ‘ongewenst gedrag’ graag wilt ontwikkelen naar een lerende en open organisatie. Door ook aan andere beleidsterreinen te werken, kun je een veilige cultuur stimuleren. Bijvoorbeeld door te werken aan gezonde werkdruk, actief beleid te voeren rondom agressief gedrag van derden en duurzame inzetbaarheid en vitaliteit te bevorderen.

Geef goede voorlichting en training

Zowel aan medewerkers als aan leidinggevenden en andere sleutelpersonen. Bespreek hoe ze onderling ongewenst gedrag kunnen herkennen en wat ze eraan kunnen doen. Bespreek ook wat wél gewenst gedrag is, hoe je wél met elkaar om wilt gaan. Vertel wie de vertrouwenspersoon is, hoe je deze kunt bereiken en/of geef de vertrouwenspersoon een rol in de voorlichting en training. En bespreek verder welke gedragsregels en procedures rondom ongewenst gedrag in jouw organisatie zijn afgesproken.

Online talkshow

Tip! Bekijk onze online talkshow 'Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer'. Met Özcan Akyol als inspirerende gastspreker!

Over deze talkshow

Dit artikel is onderdeel van