Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Bedrijfsnoodplan

Het organiseren van de bhv begint met het in kaart brengen van de noodsituaties die tijdens het werk kunnen ontstaan. Je bekijkt welke acties je in die situaties moet ondernemen (scenario’s). Daar heb je de bhv’er en verschillende voorzieningen voor nodig, zoals alarmeringsinstallaties, blusmiddelen, EHBO-middelen, vluchtwegen en een veilige verzamelplaats.

arbocatalogus bedrijfshulpverlening bedrijfsnoodplan

Daarnaast maakt het bij ontruiming een groot verschil of iedereen zelfstandig kan vluchten of daarbij hulp nodig heeft (niet zelfredzaam). Verder maakt het uit of de brand en rook zich snel kunnen verspreiden. Tot slot maakt het verschil of er snel hulp van anderen ter plekke kan zijn. Dat alles noemen we de ‘maatgevende factoren’. Je legt dit allemaal vast in het bedrijfsnoodplan.

Zo doe je het

Bepaal welke noodsituaties zich kunnen voordoen

Denk aan verwondingen en brand (ook brand uit de omgeving). Ook kun je acties bij bedreiging door derden of bij extreme weersituaties opnemen in het bedrijfsnoodplan.

Maatregelen voor brandbestrijding en -beperking

Is er brand? Kun je dat snel melden? En wat kun je zelf blussen? Kunnen de brand en rook zich snel verspreiden, dan is er weinig tijd om weg te komen. Welke voorzieningen zijn er in het gebouw om alarm te slaan en om ervoor te zorgen dat de brand en rook zich niet verspreiden? 

Bepaal de vluchtroutes en zelfredzaamheid

Zijn er goede routes om weg te komen zonder dat dit extra gevaren oplevert? Zijn die routes goed zichtbaar aangegeven, ook als het donker is (stroomuitval) of er veel rook hangt? Als mensen vluchten: wie moet je begeleiden en wie kunnen zichzelf in veiligheid brengen? Bepaal een veilige verzamelplaats waar je iedereen naar toe laat vluchten.

Leg vast wie welke hulp kan bieden

Je wijst bhv’ers aan die de afgesproken acties in noodsituaties uitvoeren. De vraag is of er op alle momenten voldoende eigen medewerkers zijn die dit op zich kunnen nemen (zie onderdeel ‘Aantal bhv’ers bepalen’). Je kunt ook gebruikmaken van derden. Leg dit goed vast (oefen dit goed), zodat ze ook kunnen helpen als je ze nodig hebt.

 

Op de website van De Zorg Brandveilig staan verschillende hulpmiddelen waarmee je een bedrijfsnoodplan (zie bij ‘Links’) kunt opstellen en de bhv kunt organiseren.

Dit artikel is onderdeel van