Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Voorlichting

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Voorlichting is een belangrijke preventieve stap rondom werkdruk en werkplezier. Als iedereen tijdig signalen herkent en in actie komt, is de kans groot dat je negatieve gevolgen voorkomt. Ook kun je voorlichting inzetten om werkdruk en werkplezier onder de aandacht te houden.

arbocatalogus werkdruk voorlichting en training

Zo doe je het

Ondersteun je sleutelpersonen

Wie zijn je sleutelpersonen rond werkdruk en werkplezier? Wie gaat er voorlichting aan medewerkers geven? Wie gaat in gesprek met individuele medewerkers die last hebben van werkdruk? Wie begeleidt teams om oplossingen rond werkdruk en werkplezier te bedenken? Afhankelijk van de situatie in jouw organisatie kunnen er verschillende sleutelpersonen betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan preventiemedewerkers, leidinggevenden en bedrijfsarts. Om hun taken rondom werkdruk en werkplezier goed uit te voeren, hebben zij een goed gevulde ‘rugzak’ nodig. Kennis over werkdruk & werkplezier en goede communicatieve vaardigheden zijn een basis. En afhankelijk van de situatie kan ook kennis van organisatie- en veranderkunde en vaardigheden in groeps- en individuele begeleiding van waarde zijn. Voorbereiding van deze sleutelpersonen is een belangrijke succesvoorwaarde voor je aanpak.

Ontwikkel een effectief programma voor je medewerkers

Het is van belang dat zij hun eigen en andermans signalen van werkdruk en werkplezier leren kennen en weten wat ze dan kunnen doen. Leren doe je niet alleen door te luisteren of te lezen, maar ook door te ervaren en door te praten. Dus bedenk behalve ‘wat’ je ze wilt vertellen ook ‘hoe’ je op een goede manier je voorlichting vorm kunt geven. 

Besteed ook aandacht aan bijzondere medewerkers

Werken er tijdelijke krachten of komen er nieuwe medewerkers in je organisatie? Bijvoorbeeld stagiairs, uitzendkrachten of jeugdigen? Zorg ook dat zij weten hoe ze werkdruk kunnen herkennen en welke maatregelen er in je organisatie zijn genomen. Neem voorlichting over werkdruk daarom op in het inwerkprogramma. 

Hoe hou ik het onder de aandacht?

Er zijn veel manieren om werkdruk en werkplezier onder de aandacht te houden. Bijvoorbeeld om jaarlijks mee te doen aan de week van de werkstress of een week van werkplezier te organiseren. Om elk teamoverleg met een rondje ‘Hoe zit je in je vel?’ te starten. En om de talenten van medewerkers op originele manier te delen: door onder andere elkaar workshops over yoga, mindfulness en koken te laten geven. 

Het is zinvol om genieten van je werkplezier verschillende keren per jaar onder de aandacht te brengen. De tools komen daarbij goed van pas!

Dit artikel is onderdeel van