Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Coronavirus

Coronaovereenkomst Jeugdzorg: afspraken en aanbevelingen in coronatijd

Wat moet je doen om ervoor te zorgen dat medewerkers in jouw organisatie hun werk veilig kunnen doen in coronatijd? In de Coronaovereenkomst Jeugdzorg staan afspraken en aanbevelingen over onderwerpen als persoonlijke beschermingsmiddelen en testen, werkdruk en werkbaarheid, verlof en thuiswerken.

De Coronaovereenkomst is een overeenkomst van Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ.  

De arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd of voortvloeiend uit de Cao Jeugdzorg blijven volledig intact. 

Bekijk ook de handige Beslisboom. Het doorlopen van de stappen in de de Beslisboom helpt professionals om de juiste overwegingen en keuzes te maken in het contact met hun cliënten. De Beslisboom helpt hen bij afwegingen als: ga ik wel of niet op huisbezoek? Moet ik wel of geen mondkapje dragen? En wat doe ik als ik geen anderhalve meter afstand kan houden?

Handige links