Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao

Evaluatie functieboek jeugdzorg 

Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van het functieboek binnen jeugdzorg. In deze evaluatie stond ook het indelen van functies met het functieboek binnen jouw jeugdzorgorganisatie centraal. Daarnaast was er aandacht voor ervaringsdeskundigheid en de onderhoudsprocedure in de cao.

Over de evaluatie  

Er zijn twee digitale enquêtes gehouden: een onder werkgevers en een onder medewerkers.  

  • De enquête onder werkgevers zette Jeugdzorg Nederland uit onder haar leden. Aan de enquête deden 43 respondenten mee uit diverse organisaties in jeugdzorg, waaronder organisaties voor jeugd- en opvoedhulp en gecertificeerde instellingen. 35 respondenten deelden zelf functies in.  
  • De enquête onder medewerkers zetten vertegenwoordigers van FNV, CNV en FBZ  uit bij hun leden die werken in jeugdzorg. Ook promootte Jeugdzorg werkt! de vragenlijst op LinkedIn. Aan het onderzoek deden uiteindelijk 348 respondenten mee. 
Infographic evaluatie functieboek jeugdzorg 1a
infographic jeugdzorg evaluatie functieboek
Bekijk de uitkomsten van de evaluatie van het functieboek jeugdzorg in bovenstaande infographic

Uitkomsten 

  • 79 procent van de werkgevers gebruikt de functies uit het functieboek of vult met teksten uit het functieboek eigen functies aan.  
  • 78 procent van de respondenten heeft een functie die is omschreven in het functieboek of die is te herleiden naar een functie in het functieboek.

De meest gebruikte functies binnen het functieboek zijn:  

  • Jeugdzorgmedewerker - A, B, C op hbo-niveau in het primaire proces (85 procent) 
  • Leidinggevende primair proces - A binnen leidinggevende functies (71 procent) 
  • Administratief medewerker - A, B binnen ondersteunende functies (82 procent) 
  • Beleidsmedewerker-/adviseur-A binnen strategie en beleid (85 procent) 
Download uitkomsten evaluatie functieboek jeugdzorg

Dit onderzoek is uitgevoerd in mei 2023, in opdracht van het overleg arbeidsvoorwaarden jeugdzorg (OAJ).

Meer weten?