Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Actuele cao

Functieboek

Cao-partijen in jeugdzorg hebben in het cao-akkoord Jeugdzorg 2014-2015 een nieuw generiek functieboek vastgesteld. Een functieboek gaat voor langere tijd mee. Daarom maakt het functieboek altijd onderdeel uit van de cao’s Jeugdzorg die na die datum worden afgesloten. Met dit functieboek kan de sector weer jaren vooruit.

Groepje medewerkers drinkt koffie

Met het tot stand komen van de Cao Jeugdzorg 2020-2021 is de inhoud van het functieboek op een paar kleine onderdelen gewijzigd. De actuele versie van alle bijlagen is te vinden op de cao-pagina.

Aan de slag?

We zijn inmiddels een paar jaar verder en de meeste jeugdzorgorganisaties zullen het nieuwe functieboek ingevoerd hebben. 

Onderhoud

De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat alle functiebeschrijvingen actueel zijn. Dit doet hij door één keer in de twee jaar te bepalen of de functiebeschrijvingen en de salarisschalen aangepast moeten worden. In de onderhoudsprocedure staat beschreven hoe je als organisatie voor een actueel functieboek kunt zorgen.  

Nieuwe functies maken en waarderen

Is het wenselijk om nieuwe functies te creëren of bestaande functies aan te passen? Dan is dat mogelijk. Het is niet verplicht om de bestaande functies uit het functieboek te gebruiken. Maatwerk is mogelijk. Daarbij geldt wel dat de systematiek van functiewaardering wel volgens de afspraken in de cao wordt vastgesteld.

Als een organisatie een functie maakt die niet in het huidige functieboek is opgenomen, moet deze gewogen worden. Voor de waardering van deze nieuwe, eigen functies zijn er twee methoden:

  • De vergelijkende methode
  • De MNT-methode 

Demo MNT online

De referentiefuncties van het nieuwe functieboek zijn opgenomen in MNT-online. Op deze website kunnen geïnteresseerden een demoversie van MNT bekijken, licentiekosten inzien en (middels een licentieaanvraag formulier) een licentie aanvragen.

Bezwaren

Gedurende de invoering van het functieboek kan er een geschil ontstaan tussen werkgever en werknemer(s). Over de te volgen procedure zijn afspraken vastgelegd. In laatste instantie kan het geschil behandeld worden door de Landelijke Beroepscommissie. Deze commissie wordt secretarieel ondersteund door FCB.

Mijn organisatie moet nog beginnen

Het kan zijn dat een organisatie nieuw is en het functieboek dus nog niet ingevoerd is. In dat geval stuur je een mail sturen naar caojeugdzorg@fcb.nl, zodat we je een informatieset kunnen toezenden.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over het functieboek.

Bekijk het functieboek

Naar het functieboek